1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
(Se dagsordenens næste sider).
SPØRGSMÅL:
1) Til justitsministeren af:
Jan Erik Messmann (DF):
Mener ministeren, at stenkast fra motorvejsbroer er et udbredt problem i Danmark, og hvad vil ministeren gøre for at komme problemet til livs?
(Spm. nr. S 909, skr. begr.).
2) Til justitsministeren af:
Peter Kofod Poulsen (DF):
Hvad vil ministeren gøre for at sikre lov og orden på Christiania?
(Spm. nr. S 914).
3) Til justitsministeren af:
Peter Kofod Poulsen (DF):
Hvad vil ministeren gøre for at sikre trygheden for borgerne i Korsør, hvor en gruppe fra Motalavejghettoen hærger?
(Spm. nr. S 916).
4) Til finansministeren af:
Benny Engelbrecht (S):
Er ministeren enig i statsministerens udtalelser på KL’s topmøde den 16. marts 2017 om, at »vi kan og skal finansiere den borgernære velfærd i de kommende år ved at hæve pensionsalderen«, og at det i givet fald så tidligst bliver i år 2025?
(Spm. nr. S 918).
5) Til finansministeren af:
Benny Engelbrecht (S):
Er ministeren enig med de to tidligere overvismænd Hans Jørgen Whitta-Jacobsen og Peter Birch Sørensen i, at regeringen bør stå klar med opstramninger frem for skattelettelser, når der til efteråret skal forhandles en ny finanslov?
(Spm. nr. S 920, skr. begr.).
6) Til erhvervsministeren af:
Christian Rabjerg Madsen (S):
Mener ministeren, at det er i overensstemmelse med ønsket om at skabe vækst og udvikling i hele Danmark, når man planlægger at fjerne støtten fra Center for Landdistriktsforskning, der hører under Syddansk Universitet i Esbjerg?
(Spm. nr. S 928).
7) Til økonomi- og indenrigsministeren af:
Erik Christensen (S):
Hvilke konsekvenser mener ministeren at regeringens nedskæringer i de offentlige udgifter vil have for velfærdsniveauet i kommunerne, herunder landets folkeskoler?
(Spm. nr. S 929. Medspørger: Morten Bødskov (S)).
8) Til økonomi- og indenrigsministeren af:
Erik Christensen (S):
Mener ministeren, at de offentlige nedskæringer, som regeringen ønsker, gør kommunerne i stand til at opretholde en ordentlig ramme for velfærdssamfundets institutioner, herunder sikre den politiske og økonomiske ro om folkeskolen, som kommunerne efterlyser?
(Spm. nr. S 930. Medspørger: Morten Bødskov (S)).
9) Til beskæftigelsesministeren af:
Leif Lahn Jensen (S):
Hvilken evidens (bevis) har ministeren for at påstå, at kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen nu begynder at få virkning?
(Spm. nr. S 907).
10) Til beskæftigelsesministeren af:
Leif Lahn Jensen (S):
Hvad er der sket, siden ministeren den 12. januar 2017 udtalte i Detektor på DR, at vi ikke har evidens for, at kontanthjælpsloftet virker?
(Spm. nr. S 908).
11) Til udlændinge- og integrationsministeren af:
Pernille Bendixen (DF):
Vil ministeren være med til at lovgive imod kønsopdelte svømmehaller, siden ministeren indleder et opslag på Facebook den 2. marts 2017 med: »Kønsopdelt svømning er et uvæsen, som vi skal til livs«?
(Spm. nr. S 891).
12) Til udlændinge- og integrationsministeren af:
Jan Erik Messmann (DF):
Mener ministeren, det er et problem, at asylansøgere bortskaffer deres identifikationspapirer og køber sig til falske forklaringer for at få asyl, og hvad vil ministeren gøre ved problemet?
(Spm. nr. S 904, skr. begr.).
13) Til uddannelses- og forskningsministeren af:
Jens Henrik Thulesen Dahl (DF):
Hvordan vil ministeren i forlængelse af vedtagelsesteksten V 50 om SU til vandrende arbejdstagere aktivt følge op på SU-reformens aftale om, at Danmark i enhver relevant europæisk sammenhæng vil fremme forudsætningerne for at opretholde det nuværende danske SU-system?
(Spm. nr. S 915).
14) Til sundhedsministeren af:
Flemming Møller Mortensen (S):
Hvad vil ministeren gøre for at sikre, at postaftalen ikke går ud over patientsikkerheden og forsinker undersøgelser og behandling i sundhedsvæsenet som beskrevet i Nordjyske, hvor en ledende overlæge fra Klinisk Biokemisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital kunne fortælle, at de på hendes afdeling for nylig havde skullet sende en række vigtige blodprøver fra syge børn til en kompliceret analyse på Rigshospitalet, men at disse prøver ved ankomsten var optøede og ubrugelige på grund af for lang leveringstid med PostNord?
(Spm. nr. S 898).
15) Til sundhedsministeren af:
Karin Nødgaard (DF):
Hvad er ministerens holdning til, at demensramte ifølge tal fra Sundhedsstyrelsen kan risikere at vente op til 50 uger på at få stillet en diagnose?
(Spm. nr. S 905).
16) Til skatteministeren af:
Jesper Petersen (S):
Er ministeren enig med Socialdemokratiet i, at der er behov for at ansætte et betydeligt antal medarbejdere til at styrke skattevæsenets indsats over for f.eks. fejl i og snyd med virksomheders skatte- og momsbetaling, brugen af skattely, social dumping på arbejdsmarkedet m.v.?
(Spm. nr. S 925. Medspørger: Ane Halsboe-Jørgensen (S)).
17) Til skatteministeren af:
Jens Joel (S):
Mener ministeren, at det er et problem, at skattegabet i Danmark forsigtigt skønnet er oppe på 25 mia. kr. årligt, og at virksomhedernes oplevede opdagelsesrisiko er faldende?
(Spm. nr. S 926. Medspørger: Peter Hummelgaard Thomsen (S)).
18) Til miljø- og fødevareministeren af:
Bjarne Laustsen (S):
Hvad er ministerens holdning til, at Brødrene Sand ønsker at fjerne overskydende sand fra klitten syd for Løkken Mole, som det er sket tidligere?
(Spm. nr. S 877 (omtrykt)).
19) Til miljø- og fødevareministeren af:
Bjarne Laustsen (S):
Mon ministeren ved, hvorfor stranden neden for Løkken Strand Camping er i så god en kondition, selv om der ikke officielt er lavet nogen kystsikring?
(Spm. nr. S 881 (omtrykt)).
20) Til miljø- og fødevareministeren af:
Christian Rabjerg Madsen (S):
Kan ministeren bekræfte, at regeringen vil leve op til sit løfte om, at 14 klager om kystsikring i Natur- og Miljøklagenævnet fra henholdsvis Egedal Kommune og Roskilde Kommune vil blive afgjort inden udgangen af første kvartal 2017, som ministeren har udtalt i brev af 24. oktober 2016 og åbent samråd den 26. januar 2017?
(Spm. nr. S 921).
21) Til børne- og socialministeren af:
Henrik Brodersen (DF):
Mener ministeren ikke, at det er en falliterklæring, at så stor en del af den grønlandske befolkning flytter til Danmark grundet de store sociale problemer i Grønland, jf. artikler i Grønlandsposten den 8. marts 2017?
(Spm. nr. S 895).
22) Til børne- og socialministeren af:
Henrik Brodersen (DF):
Kan ministeren oplyse, om der er en dialog i gang mellem ministeren og de relevante andre myndigheder om håndtering af de socialt udsatte grønlændere i Danmark, og hvad status er for denne dialog, og hvis der ikke er en dialog i gang, om ministeren så vil tage initiativ til en sådan dialog?
(Spm. nr. S 896).
23) Til børne- og socialministeren af:
Karin Nødgaard (DF):
Er det i overensstemmelse med ministerens hidtidige udtalelser om, at barnets trivsel generelt skal være i højsædet, når krænkede børn kan risikere at vente i både uger og måneder på at blive videoafhørt?
(Spm. nr. S 906).
24) Til undervisningsministeren af:
Annette Lind (S):
Hvem eller hvad mener ministeren er årsag til, at Kommunernes Landsforening og en lang række andre aktører nu efterlyser arbejdsro om folkeskolen?
(Spm. nr. S 922. Medspørger: Erik Christensen (S)).
25) Til undervisningsministeren af:
Annette Lind (S):
Mener ministeren, at hun kunne være målet for kritikken fra bl.a. Kommunernes Landsforening, der sammen med en lang række andre aktører nu efterlyser arbejdsro om folkeskolen?
(Spm. nr. S 924. Medspørger: Erik Christensen (S)).
26) Til undervisningsministeren af:
Morten Bødskov (S):
Mener ministeren, at hun har et ansvar for den uro på folkeskoleområdet, som bl.a. Kommunernes Landsforening kritiserer?
(Spm. nr. S 923. Medspørger: Annette Lind (S)).
27) Til undervisningsministeren af:
Morten Bødskov (S):
Hvilke initiativer agter ministeren at tage for at sikre arbejdsro om folkeskolen, som bl.a. Kommunernes Landsforening efterspørger?
(Spm. nr. S 927. Medspørger: Annette Lind (S)).
28) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Flemming Møller Mortensen (S):
Hvordan forholder ministeren sig til den kritik, der den seneste tid har været fra bl.a. Aalborg Universitetshospital, Danske Regioner og Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker om, at den nye postaftale kan være med til at forlænge udrednings- og behandlingsforløb i det danske sundhedsvæsen?
(Spm. nr. S 899).
29) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Pernille Bendixen (DF):
Oplever ministeren, at de forskellige ghettoindsatser virker efter hensigten?
(Spm. nr. S 901 (omtrykt)).
30) Til kirkeministeren af:
Karen J. Klint (S):
Er ministeren enig i, at der ikke er noget lovgivningsmæssigt til hinder for, at grønlændere i Danmark vil kunne få adgang til at oprette tilsvarende særlige menigheder med grønlandsktalende præster og egne menighedsråd i afgrænsede geografiske områder på linje med døvemenighederne?
(Spm. nr. S 912, skr. begr.).
31) Til kirkeministeren af:
Karen J. Klint (S):
Er ministeren enig i, at det grønlandske folk er beskyttet som »et folk« med eget modersmål og rettigheder som »et folk«, hvorfor oprettelse af »grønlandsmenigheder« ikke vil have afsmittende virkning over for eventuelle andre etniske minoriteter i folkekirken, og hvad skal der til, før ministeren vil efterkomme de grønlandske folkekirkemedlemmers ønsker om mere kirkelig betjening på modersmål og oprettelse af egne menighedsråd?
(Spm. nr. S 913).
32) Til ældreministeren af:
Ane Halsboe-Jørgensen (S):
Hvad er ministerens holdning til, at Brønderslev Kommune gennemfører besparelser på 340.000 kr. på ældreområdet ved at skære ned på omsorgen for demente, jf. artiklen »Mindre hjælp til demente« i Nordjyske Stiftstidende den 17. marts 2017?
(Spm. nr. S 917).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0