Forespørgsel til finansministeren om den kommende aftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2018 m.v.
Af Kirsten Normann Andersen (SF) og Lisbeth Bech Poulsen (SF) .
(Anmeldelse 14.03.2017).
Forespørgsel til sundhedsministeren om faglig vejledning for transkønnede.
Af Carolina Magdalene Maier (ALT) og Rasmus Nordqvist (ALT).
(Omtrykt. Anmeldelse 14.03.2017).
Forslag til lov om Haagerkonventionen af 2007.
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann).
(Fremsættelse 05.10.2016. 1. behandling 14.10.2016. Betænkning 23.02.2017. 2. behandling 14.03.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.
Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 10.02.2017. 1. behandling 21.02.2017. Betænkning 01.03.2017. 2. behandling 14.03.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af barselsloven, lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked, lov om sygedagpenge og lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne. (Digitalisering af barselslovens beskæftigelseskrav og beregning, mulighed for mere fleksibel afholdelse af fædreorlov, fastsættelse af klageadgang i sager om sygedagpengeforsikring, omregning af månedsbaserede arbejdsløshedsdagpenge til berørte uger m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 08.02.2017. 1. behandling 21.02.2017. Betænkning 15.03.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø og lov om folkeskolen. (Krav om antimobbestrategi, handlingsplan ved problemer med det psykiske undervisningsmiljø, oprettelse af klageinstans, tilsyn, genindførelse af kommunalbestyrelsens behandling af skolelederens beslutninger m.v.).
Af undervisningsministeren (Merete Riisager).
(Fremsættelse 26.01.2017. 1. behandling 09.02.2017. Betænkning 14.03.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love. (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 22.02.2017. 1. behandling 28.02.2017. Betænkning 14.03.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Udvidelse og tydeliggørelse af muligheden for at yde en tidlig forebyggende indsats efter serviceloven, forenkling af udmålingssystemet for merudgiftsydelsen, indførelse af varsling ved afgørelser om frakendelse eller nedsættelse af hjælp efter serviceloven m.v.).
Af børne- og socialministeren (Mai Mercado).
(Fremsættelse 15.03.2017).
Forslag til lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier.
Af børne- og socialministeren (Mai Mercado).
(Fremsættelse 15.03.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland og lov om arbejdsskadesikring i Grønland. (Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter og indsamling og videregivelse af oplysninger om arbejdsulykker og erhvervssygdomme m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 22.02.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Ændrede regler om meddelelse om ret til folkepension, opsat pension m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 28.02.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om bedre vilkår for børn i underholdningsbranchen.
Af Karsten Hønge (SF) m.fl.
(Fremsættelse 07.02.2017).
Forespørgsel til ældreministeren om problemer i ældreplejen.
Af Jeppe Jakobsen (DF) m.fl.
(Anmeldelse 09.12.2016. Fremme 13.12.2016).
Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 23. marts 2017.
Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, Bruxelles I-loven og forskellige andre love. (Ændring af reglerne for lægdommere, gennemførelse af værnetingsaftalekonventionen m.v.).
Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).
(Fremsættelse 15.03.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om at udelukke imamer og andre religiøse forkyndere fra at være nævninge eller domsmænd.
Af Martin Henriksen m.fl.
(Fremsættelse 17.01.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte. (Tilskud til nyhedsmedier i grænselandet).
Af kulturministeren (Mette Bock).
(Fremsættelse 15.03.2017).
PUNKT 1 OG 2 BEHANDLES SAMMEN. PUNKT 8 OG 9 BEHANDLES SAMMEN. PUNKT 14 OG 15 BEHANDLES SAMMEN.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0