1) Udvidet spørgetime med statsministeren.
2) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlem af Folketinget Hans Andersen (V) og medlem af Folketinget Martin Lidegaard (RV).
3) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:
Godkendelse af stedfortrædere som midlertidige medlemmer af Folketinget for Hans Andersen (V) og Martin Lidegaard (RV).
Forespørgsel til uddannelses- og forskningsministeren om SU til vandrende arbejdstagere.
Af Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) og Marlene Harpsøe (DF).
(Anmeldelse 09.12.2016. Fremme 13.12.2016. Forhandling 03.03.2017. Forslag til vedtagelse nr. V 50 af Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Mette Reissmann (S), Jakob Engel-Schmidt (V), Henrik Dahl (LA), Sofie Carsten Nielsen (RV), Jacob Mark (SF) og Brigitte Klintskov Jerkel (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 51 af Finn Sørensen (EL)).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre for religiøse forkyndere m.fl. og løfteerklæring om overholdelse af dansk lovgivning).
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 09.11.2016. 1. behandling 17.11.2016. Betænkning 21.02.2017. 2. behandling 02.03.2017).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Ændring som følge af forordning om den europæiske grænse- og kystvagt m.v.).
Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 08.02.2017. 1. behandling 10.02.2017. Betænkning 28.02.2017. 2. behandling 02.03.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om indkvartering af mindreårige asylansøgere.
Af Martin Henriksen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 15.12.2016. 1. behandling 07.02.2017. Betænkning 28.02.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om loft for tildeling af dansk statsborgerskab.
Af Christian Langballe (DF) m.fl.
(Fremsættelse 10.01.2017. 1. behandling 09.02.2017. Betænkning 02.03.2017).
Forslag til lov om Haagerkonventionen af 2007.
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann).
(Fremsættelse 05.10.2016. 1. behandling 14.10.2016. Betænkning 23.02.2017).
Forslag til lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.
Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 10.02.2017. 1. behandling 21.02.2017. Betænkning 01.03.2017).
Forslag til lov om ændring af straffeloven og våbenloven. (Skærpelse af straffen for ulovlig besiddelse af skydevåben m.v. og ændring af forbuddet mod transport af våben m.v. mellem visse andre lande end Danmark).
Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).
(Fremsættelse 22.02.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om offentliggørelse af indsamlede overvågningsbilleder.
Af Peter Kofod Poulsen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 07.02.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om tiltrædelse af den samlede økonomi- og handelsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Canada på den anden side.
Af udenrigsministeren (Anders Samuelsen).
(Fremsættelse 28.02.2017).
Udenrigsministerens redegørelse om udvalgte internationale organisationer (Det nordiske samarbejde, OSCE, Østersørådet og Europarådet)
(Anmeldelse 28.02.2017. Redegørelse givet 28.02.2017. Meddelelse om forhandling 28.02.2017).
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Tidsbegrænset parkering, oprettelse af klagenævn, vejmyndighedens mulighed for at overtage parkeringskontrollen m.v.).
Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).
(Fremsættelse 22.02.2017).
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Ændring af sanktionerne for kørsel i THC-påvirket tilstand og af regler om alkolåse).
Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).
(Fremsættelse 22.02.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger, lov om leje af almene boliger, lov om tvungen administration af udlejningsejendomme og lov om ejerlejligheder. (Medfinansiering af Center for Boligsocial Udvikling, mulighed for afskæring af klageadgang og ejerlejlighedsopdeling).
Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).
(Fremsættelse 22.02.2017).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0