Forespørgsel til beskæftigelsesministeren om de menneskelige og samfundsmæssige konsekvenser af en stadigt højere pensionsalder.
Af Finn Sørensen (EL) m.fl.
(Anmeldelse 28.02.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Forsikring af frivillige m.v.).
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann).
(Fremsættelse 09.11.2016. 1. behandling 02.12.2016. Betænkning 23.02.2017. 2. behandling 28.02.2017).
Forslag til lov om udstedelse af legitimationskort.
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann).
(Fremsættelse 09.11.2016. 1. behandling 02.12.2016. Betænkning 23.02.2017. 2. behandling 28.02.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Fastfrysning af grundskylden i 2017 for alle ejendomme).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 14.12.2016. 1. behandling 24.01.2017. Betænkning 23.02.2017. 2. behandling 28.02.2017).
Forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2016.
Af finansministeren (Kristian Jensen).
(Fremsættelse 26.01.2017. 1. behandling 02.02.2017. Betænkning 09.02.2017. 2. behandling 28.02.2017).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Ændring af reglerne om inddragelse af studieopholdstilladelse ved ulovligt arbejde).
Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 25.01.2017. 1. behandling 01.02.2017. Betænkning 21.02.2017. 2. behandling 28.02.2017. Ændringsforslag nr. 1 og 2 af 01.03.2017 til 3. behandling af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg)).
Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af flygtninges retskrav på boliger.
Af Martin Henriksen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 06.10.2016. 1. behandling 13.12.2016. Betænkning 21.02.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod minareter.
Af Martin Henriksen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 25.10.2016. 1. behandling 13.01.2017. Betænkning 21.02.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om EU-borgeres medvirken til dokumentation af lovligt ophold i Danmark.
Af Martin Henriksen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 25.10.2016. 1. behandling 13.01.2017. Betænkning 21.02.2017).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre for religiøse forkyndere m.fl. og løfteerklæring om overholdelse af dansk lovgivning).
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 09.11.2016. 1. behandling 17.11.2016. Betænkning 21.02.2017. Ændringsforslag nr. 2 af 01.03.2017 uden for betænkningen af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg)).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Ændring som følge af forordning om den europæiske grænse- og kystvagt m.v.).
Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 08.02.2017. 1. behandling 10.02.2017. Betænkning 28.02.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og toldloven. (FE’s adgang til oplysninger om flypassagerer og ændring af FE’s forpligtelse til sletning af oplysninger).
Af forsvarsministeren (Claus Hjort Frederiksen).
(Fremsættelse 24.02.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om biblioteksafgift. (Indførelse af biblioteksafgift for e-bøger og netlydbøger og ændring af biblioteksafgiftens undergrænse m.v.).
Af kulturministeren (Mette Bock).
(Fremsættelse 10.02.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om frigørelse af pensionsmidler til iværksætterinvesteringer.
Af René Gade (ALT) og Rasmus Nordqvist (ALT).
(Fremsættelse 13.12.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om konsekvensanalyse af lovforslags virkninger på udviklingen i landdistrikter og yderområder og på øer.
Af Karsten Hønge (SF) m.fl.
(Fremsættelse 19.12.2016).
Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Bedre brug af helbredsoplysninger til kvalitetsarbejde og retslægeligt ligsyn og obduktion samt særligt om samtykke ved behandling af børn og unge).
Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby).
(Fremsættelse 09.02.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om drift af landbrugsjorder. (Permanent genopdyrkningsret).
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 23.02.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække. (Krav om etablering af målrettede efterafgrøder).
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 23.02.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af Danmarks Økologiske Jordbrugerfond.
Af Søren Egge Rasmussen (EL) m.fl.
(Fremsættelse 27.01.2017).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0