Fremsat: 23-10-2007

1) Spørgetime med statsministeren.
Forespørgsel til statsministeren og udenrigsministeren om udviklingen i det transatlantiske forhold i lyset af den nye amerikanske administration.
Af Nicolai Wammen (S), Kristian Thulesen Dahl (DF), Jakob Ellemann-Jensen (V), Pernille Skipper (EL), Christina Egelund (LA), Rasmus Nordqvist (ALT), Morten Østergaard (RV), Pia Olsen Dyhr (SF) og Naser Khader (KF).
(Anmeldelse 24.02.2017).
3) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Ellen Trane Nørby (V).
4) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:
Godkendelse af stedfortræder som midlertidigt medlem af Folketinget for Ellen Trane Nørby (V).
Forespørgsel til børne- og socialministeren om børnefattigdom.
Af Pernille Skipper (EL) og Jakob Sølvhøj (EL).
(Anmeldelse 18.01.2017. Fremme 20.01.2017. Forhandling 23.02.2017. Forslag til vedtagelse nr. V 43 af Pernille Skipper (EL), Pernille Rosenkrantz-Theil (S), Marianne Jelved (RV), Torsten Gejl (ALT) og Trine Torp (SF). Forslag til vedtagelse nr. V 44 af Pernille Bendixen (DF), Carl Holst (V), Laura Lindahl (LA) og Orla Østerby (KF)).
Forespørgsel til justitsministeren om, hvordan regeringen vil sikre en fortsat nedgang i antallet af indbrud.
Af Trine Bramsen (S) m.fl.
(Anmeldelse 18.01.2017. Fremme 20.01.2017. Forhandling 24.02.2017. Forslag til vedtagelse nr. V 45 af Trine Bramsen (S) og Lisbeth Bech Poulsen (SF). Forslag til vedtagelse nr. V 46 af Peter Kofod Poulsen (DF), Preben Bang Henriksen (V), Christina Egelund (LA) og Naser Khader (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 47 af Rune Lund (EL) og Zenia Stampe (RV)).
Forespørgsel til undervisningsministeren og uddannelses- og forskningsministeren om at øge den sociale mobilitet gennem uddannelse.
Af Christine Antorini (S), Bruno Jerup (EL), Carolina Magdalene Maier (ALT), Marianne Jelved (RV) og Jacob Mark (SF) m.fl.
(Anmeldelse 20.01.2017. Fremme 24.01.2017. Forhandling 24.02.2017. Forslag til vedtagelse nr. V 48 af Christine Antorini (S), Bruno Jerup (EL), Carolina Magdalene Maier (ALT), Marianne Jelved (RV) og Jacob Mark (SF). Forslag til vedtagelse nr. V 49 af Anni Matthiesen (V), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Henrik Dahl (LA) og Brigitte Klintskov Jerkel (KF)).
Forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. (Godtgørelse til forældre, der har mistet et barn som følge af skade påført i sundhedsvæsenet).
Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby).
(Fremsættelse 14.12.2016. 1. behandling 10.01.2017. Betænkning 07.02.2017. 2. behandling 23.02.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2016.
Af finansministeren (Kristian Jensen).
(Fremsættelse 26.01.2017. 1. behandling 02.02.2017. Betænkning 09.02.2017).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Ændring af reglerne om inddragelse af studieopholdstilladelse ved ulovligt arbejde).
Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 25.01.2017. 1. behandling 01.02.2017. Betænkning 21.02.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Forsikring af frivillige m.v.).
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann).
(Fremsættelse 09.11.2016. 1. behandling 02.12.2016. Betænkning 23.02.2017).
Forslag til lov om udstedelse af legitimationskort.
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann).
(Fremsættelse 09.11.2016. 1. behandling 02.12.2016. Betænkning 23.02.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Fastfrysning af grundskylden i 2017 for alle ejendomme).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 14.12.2016. 1. behandling 24.01.2017. Betænkning 23.02.2017).
Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje. (International kompetence i ægteskabssager).
Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).
(Fremsættelse 08.02.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Skærpelse af afsoningsvilkårene for udvisningsdømte indsatte).
Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).
(Fremsættelse 08.02.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om ny definition af voldtægt i straffeloven baseret på krav om samtykke.
Af Rune Lund (EL) og Pernille Skipper (EL).
(Fremsættelse 16.12.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love. (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 22.02.2017).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0