Forespørgsel til børne- og socialministeren om normeringerne i landets daginstitutioner.
Af Jacob Mark (SF) og Pia Olsen Dyhr (SF).
(Anmeldelse 21.02.2017).
Forespørgsel til børne- og socialministeren om diskrimination af personer med handicap.
Af Karina Adsbøl (DF) m.fl.
(Anmeldelse 02.12.2016. Fremme 06.12.2016. Forhandling 21.02.2017. Forslag til vedtagelse nr. V 40 af Karina Adsbøl (DF), Karen J. Klint (S), Carl Holst (V), Pernille Skipper (EL), Henrik Dahl (LA), Pernille Schnoor (ALT), Marianne Jelved (RV), Trine Torp (SF) og Orla Østerby (KF)).
Forespørgsel til børne- og socialministeren om sociale konsekvenser for børn og udsatte grupper.
Af Ane Halsboe-Jørgensen (S) og Pernille Rosenkrantz-Theil (S).
(Anmeldelse 13.12.2016. Fremme 15.12.2016. Forhandling 21.02.2017. Forslag til vedtagelse nr. V 41 af Ane Halsboe-Jørgensen (S), Pernille Skipper (EL), Torsten Gejl (ALT), Marianne Jelved (RV) og Trine Torp (SF). Forslag til vedtagelse nr. V 42 af Pernille Bendixen (DF), Carl Holst (V), Joachim B. Olsen (LA) og Orla Østerby (KF)).
Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. (Udeblivelsesdomme, forkyndelse og anvendelse af digital kommunikation i straffesager m.v.).
Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).
(Fremsættelse 14.12.2016. 1. behandling 12.01.2017. Betænkning 09.02.2017. Omtrykt. 2. behandling 21.02.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om hold af heste. (Ændring af opbindingsperiode for gruppeopstaldede heste, ændring af indretningsmæssige krav, ændring af krav om fold og adgang til fold og indførelse af undtagelse fra krav om håndtering af visse heste).
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 27.10.2016. 1. behandling 11.11.2016. Betænkning 26.01.2017. 2. behandling 02.02.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om miljøbeskyttelse, lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække og forskellige andre love. (Ny regulering af husdyrbrug m.v. og indførelse af generelle regler for anvendelse af gødning på arealer og for husdyrbrug m.v. som udmøntning af dele af fødevare- og landbrugspakken samt ændringer som følge af VVM-direktivet m.v.).
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 12.01.2017. 1. behandling 19.01.2017. Betænkning 08.02.2017. 2. behandling 21.02.2017. Tillægsbetænkning 21.02.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. (Godtgørelse til forældre, der har mistet et barn som følge af skade påført i sundhedsvæsenet).
Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby).
(Fremsættelse 14.12.2016. 1. behandling 10.01.2017. Betænkning 07.02.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet).
Af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll).
(Fremsættelse 08.02.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om et nedskæringsstop i ældreplejen og økonomisk kompensation til kommunerne for væksten i antallet af ældre borgere.
Af Kirsten Normann Andersen (SF) og Jacob Mark (SF).
(Fremsættelse 16.12.2016).
Forespørgsel til børne- og socialministeren om børnefattigdom.
Af Pernille Skipper (EL) og Jakob Sølvhøj (EL).
(Anmeldelse 18.01.2017. Fremme 20.01.2017).
Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 28. februar 2017.
Forslag til lov om anlæg af et nyt Statens Naturhistoriske Museum.
Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).
(Fremsættelse 08.02.2017).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0