Forespørgsel til udlændinge- og integrationsministeren om antal beboere i Brøndby Strand med indvandrerbaggrund.
Af Martin Henriksen (DF) m.fl.
(Anmeldelse 14.12.2016. Fremme 16.12.2016. Forhandling 07.02.2017. Forslag til vedtagelse nr. V 38 af Martin Henriksen (DF), Jakob Engel-Schmidt (V), Laura Lindahl (LA) og Naser Khader (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 39 af Mattias Tesfaye (S)).
Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Trepartsaftale på Beskæftigelsesministeriets område om uddannelsesløft, voksenlærlingeordningen og 6 ugers jobrettet uddannelse).
Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 14.12.2016. 1. behandling 12.01.2017. Betænkning 01.02.2017. 2. behandling 07.02.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, lov om kommunale og regionale valg, lov om offentlige veje m.v. og lov om private fællesveje. (Hjælp til stemmeafgivning, valgret til Europa-Parlamentsvalg m.v. for personer med midlertidigt ophold i andre dele af riget, folkeafstemninger i henhold til særlig lov, ophængningstidspunkt for valgplakater m.v.).
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann).
(Fremsættelse 05.10.2016. 1. behandling 14.10.2016. Betænkning 19.01.2017. 2. behandling 02.02.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven. (Overførsel af det kommunale og regionale tilsyn til Ankestyrelsen, befordringsgodtgørelse til kommunalbestyrelsesmedlemmer ved foretagelse af borgerlige vielser og målretning af Ankestyrelsens udvælgelse af tilsynssager m.v.).
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann).
(Fremsættelse 09.11.2016. 1. behandling 29.11.2016. Betænkning 26.01.2017. 2. behandling 02.02.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til folketingsbeslutning om dansk militært bidrag til amerikansk hangarskibsgruppe, herunder til støtte for den internationale koalitions indsats mod ISIL i Irak og Syrien samt fremme af maritim sikkerhed.
Af udenrigsministeren (Anders Samuelsen).
(Fremsættelse 20.01.2017. 1. behandling 26.01.2017. Betænkning 07.02.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om psykologer m.v. (Offentliggørelse af tilsynssager, adgang til at give påbud, ændring af Psykolognævnets sammensætning m.v.).
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann).
(Fremsættelse 09.11.2016. 1. behandling 29.11.2016. Betænkning 02.02.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Opfølgning på folkeskolereformen m.v.).
Af undervisningsministeren (Merete Riisager).
(Fremsættelse 15.12.2016. 1. behandling 10.01.2017. Betænkning 07.02.2017).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og straffeloven. (Styrket kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, herunder indførelse af underretningspligt, skærpet straf, afsoning i fodlænke og særlig adgang til varetægtsfængsling, og ændring af klageadgang).
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 09.11.2016. 1. behandling 23.11.2016. Betænkning 07.02.2017).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Overførsel af opgaver fra Udlændinge- og Integrationsministeriet til Flygtningenævnet og Udlændingenævnet m.v.).
Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 15.12.2016. 1. behandling 12.01.2017. Betænkning 07.02.2017. Omtrykt).
Forslag til folketingsbeslutning om loft for tildeling af dansk statsborgerskab.
Af Christian Langballe (DF) m.fl.
(Fremsættelse 10.01.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om et socialt tilsyn på asylcentre, hvor der bor børn, samt en præcisering af asylansøgeres og udlændinges retsstilling i forhold til serviceloven.
Af Sofie Carsten Nielsen (RV) m.fl.
(Fremsættelse 16.12.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø og lov om folkeskolen. (Krav om antimobbestrategi, handlingsplan ved problemer med det psykiske undervisningsmiljø, oprettelse af klageinstans, tilsyn, genindførelse af kommunalbestyrelsens behandling af skolelederens beslutninger m.v.).
Af undervisningsministeren (Merete Riisager).
(Fremsættelse 26.01.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om at gøre de nationale test til frivillige redskaber i folkeskolen.
Af Carolina Magdalene Maier (ALT) og Rasmus Nordqvist (ALT).
(Fremsættelse 18.01.2017).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0