1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
(Se dagsordenens næste sider).
Forslag til folketingsbeslutning om en samlet strategi for elbusser.
Af Rasmus Prehn (S) m.fl.
(Fremsættelse 07.12.2016).
SPØRGSMÅL:
1) Til udenrigsministeren af:
Marie Krarup (DF):
Hvad er udenrigsministerens holdning til, at East StratCom, som er EU's taskforce til bekæmpelse af russisk misinformation, sammensætter lister over indlæg i medierne, der anses for russisk misinformation?
(Spm. nr. S 694).
2) Til udenrigsministeren af:
Marie Krarup (DF):
Støtter udenrigsministeren de forslag til styrkelse af East StratCom, der nu lyder fra dele af Europa-Parlamentet?
(Spm. nr. S 695).
3) Til udenrigsministeren af:
Lars Aslan Rasmussen (S):
Hvorfor har Danmarks mest kompetente udenrigsminister gennem tiderne valgt at kopiere det meste af en tale af tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard, da udenrigsministeren skulle begrunde, hvorfor Liberal Alliance ikke vil anerkende det armenske folkedrab, ovenikøbet en tale, som Liberal Alliance selv kritiserede, da de var i opposition?
(Spm. nr. S 704, skr. begr.).
4) Til udenrigsministeren af:
Kenneth Kristensen Berth (DF):
Vil udenrigsministeren forklare, hvordan det kan være til gavn for Danmark, hvis der indføres told på varer og tjenesteydelser mellem Storbritannien og Danmark?
(Spm. nr. S 706).
5) Til udenrigsministeren af:
Kenneth Kristensen Berth (DF):
Vil udenrigsministeren forklare, hvilke perspektiver udenrigsministeren ser for det fremtidige samarbejde mellem EU og Storbritannien?
(Spm. nr. S 707).
6) Til udenrigsministeren af:
Nick Hækkerup (S):
Når udenrigsministeren på Twitter den 29. januar 2017 om det nylig indførte amerikanske indrejseforbud mod borgere fra syv specifikke lande med min oversættelse skrev, at »Den amerikanske beslutning om ikke at tillade indrejse fra statsborgere fra visse lande er ikke rimelig. Modtag hver mand eller kvinde som individer«, vil udenrigsministeren da redegøre for, hvordan han har tænkt sig at rejse spørgsmålet over for USA?
(Spm. nr. S 710).
7) Til justitsministeren af:
Lars Aslan Rasmussen (S):
Har ministeren planer om at sætte sig i forbindelse med de tyrkiske myndigheder med henblik på at få udleveret den danske terrorist til retsforfølgelse, der har kæmpet for Islamisk Stat, og som ifølge dagspressen er blevet udleveret til Tyrkiet?
(Spm. nr. S 696).
8) Til finansministeren af:
Benny Engelbrecht (S):
Ifølge de seneste udmeldinger fra regeringen har den udskudt at tage stilling til en række bebudede politiske initiativer til efteråret eller senere, eksempelvis Jobreform 2, senere tilbagetrækningsalder og en SU-reform, forventer ministeren på den baggrund, at regeringens bebudede 2025-plan også udsættes til efteråret eller senere?
(Spm. nr. S 708).
9) Til finansministeren af:
Lisbeth Bech Poulsen (SF):
Vil ministeren oplyse, hvordan regeringen har tænkt sig at finansiere de meget betydelige lempelser af grundskyld og ejendomsværdiskat til især de mest velstående boligejere, som den har spillet ud med, herunder om det er gennem velfærdsbesparelser, senere pensionsalder for danskerne, besparelser på den grønne check eller noget helt tredje, at regningen skal finansieres?
(Spm. nr. S 716).
10) Til udlændinge- og integrationsministeren af:
Martin Henriksen (DF):
Agter ministeren at iværksætte nye tiltag rettet mod illegale indvandrere og de personer og organisationer, som hjælper dem med at opholde sig illegalt i Danmark?
(Spm. nr. S 670).
11) Til udlændinge- og integrationsministeren af:
Martin Henriksen (DF):
Er ministeren enig med Dansk Folkeparti i, at markante islamiske symboler i det offentlige rum skaber splittelse i samfundet, og såfremt ministeren er enig, har ministeren så konkrete planer om at mindske omfanget af islamiske symboler i det offentlige rum og på offentlige institutioner?
(Spm. nr. S 671).
12) Til uddannelses- og forskningsministeren af:
Jens Henrik Thulesen Dahl (DF):
Hvordan vil ministeren sikre, at der på de videregående uddannelsessteder kun godkendes uddannelser på engelsk, hvis der, jf. akkrediteringsloven, er dokumenteret et arbejdsmarkedsbehov herfor?
(Spm. nr. S 705).
13) Til energi-, forsynings- og klimaministeren af:
Søren Egge Rasmussen (EL):
Hvilken holdning har ministeren til faren for, at den massive ombygning til anvendelse af biomasse i landets kraftværker ikke som annonceret af DONG vil kunne dækkes af såkaldt bæredygtig biomasse og affaldstræ, fordi der sker en voldsom global stigning i efterspørgslen efter biomasse, og giver det anledning til politiske initiativer, der kan erstatte dette øgede biomasseforbrug?
(Spm. nr. S 697).
14) Til energi-, forsynings- og klimaministeren af:
Søren Egge Rasmussen (EL):
Hvad vil ministeren gøre for at fremme udnyttelsen af overskudsvarme fra erhvervsvirksomheder, og hvorledes vil ministeren i den sammenhæng sikre fjernvarmeforbrugerne mod den risiko og de følger, der vil kunne opstå, såfremt en varmeleverende virksomhed går konkurs, lukkes eller reducerer overskudsvarmen?
(Spm. nr. S 698).
15) Til ministeren for offentlig innovation af:
Jan Rytkjær Callesen (DF):
Hvad er ministerens holdning til at oprette en it-havarikommission for at sikre vores fremtidige it-sikkerhed i statens it-systemer?
(Spm. nr. S 702).
16) Til skatteministeren af:
Lea Wermelin (S):
Hvordan mener ministeren at regeringens forslag om en flad skat på boliger bidrager til et »Danmark i bedre balance«, når forslaget ifølge en artikel i Jyllands-Posten den 26. oktober 2016 vil betyde en gennemsnitlig skattelettelse pr. ejerbolig på Bornholm på 0 kr., men vil give en gennemsnitlig skattelettelse på flere tusinde kroner til boligejerne i eksempelvis Gentofte?
(Spm. nr. S 712, skr. begr.).
17) Til skatteministeren af:
Lisbeth Bech Poulsen (SF):
Hvad er ministerens holdning til, at det ifølge Jyllands-Posten den 26. januar 2017 i 51 kommuner ikke vil gøre nogen forskel at afskaffe den høje ejendomsværdiskat, for »Her er husene så billige, at den gennemsnitlige skattelettelse for en ejerbolig vil være 0 kr.«, og at disse kommuner overvejende befinder sig i »landdistrikterne«?
(Spm. nr. S 715 (omtrykt)).
18) Til ældreministeren af:
Astrid Krag (S):
Vil ministeren i forlængelse af sine udtalelser om standardisering af ydelserne til de ældre på samrådet i Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg den 1. februar 2017 uddybe sin holdning til de gældende styringsredskaber i ældreplejen, hvor kommunerne af hensyn til bl.a. udbud og fastlæggelse af det kommunale serviceniveau skal arbejde med kvalitetsstandarder, fælles sprog og bestiller-udfører-modeller?
(Spm. nr. S 703. Medspørger: Lea Wermelin (S)).
19) Til ældreministeren af:
Astrid Krag (S):
Vil ministeren, i forlængelse af, at ministeren fire gange i Folketingets spørgetid den 25. januar 2017 nægtede at svare på, hvorvidt hun havde læst det korte 3-siders økonominotat fra Frederiksberg Kommune – som beskrev, hvordan plejehjemmet Lotte, hvor ministeren var chef, før hun blev valgt til Folketinget, havde 20 pct. højere driftsbudget end de andre plejehjem i kommunen og 50 pct. højere forplejningsbudget, og hvor der var linket til tre forskellige mundtlige § 20-spørgsmål stillet til ministeren den 25. januar 2017 – svare på, hvorvidt hun nu har læst det tidligere oversendte papir, og hvad beskrivelserne i papiret om de økonomiske rammer for plejehjemmet Lotte giver ministeren anledning til at gøre af overvejelser omkring økonomien på såvel plejehjemmet Lotte som landets øvrige plejehjem?
(Spm. nr. S 713. Medspørger: Lea Wermelin (S)).
20) Til ældreministeren af:
Lea Wermelin (S):
Vil ministeren oplyse, om årsagen til, at ministeren gentagne gange ikke har villet svare på de tal, som fremgår af det tidligere fremsendte korte 3-siders økonominotat fra Frederiksberg Kommune, som beskriver, hvordan plejehjemmet Lotte, hvor ministeren var chef, før hun blev valgt til Folketinget for Liberal Alliance, havde 20 pct. højere driftsbudget end de andre plejehjem i kommunen og 50 pct. højere forplejningsbudget, og som var vedlagt tre forskellige mundtlige § 20-spørgsmål til ministeren den 25. januar 2017, simpelt hen er, at ministeren tilhører det parti i Folketinget, som vil skære allermest i den offentlige sektor?
(Spm. nr. S 714. Medspørger: Astrid Krag (S)).
21) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Kaare Dybvad (S):
Hvad er ministerens holdning til, at de almene boligforeninger i landområderne i stigende grad slås med tomme lejligheder og huse, og hvor de tilbageværende lejere kan ende med dyrere husleje, som DR har beskrevet i artiklen »Tomme lejligheder truer boligforeninger på landet«?
(Spm. nr. S 699).
22) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Kaare Dybvad (S):
Mener ministeren, at det er problematisk, at der ifølge en ny opgørelse fra Københavns Kommune er 2.700 boliger i kommunen uden bopælspligt, når der samtidig opleves stor boligmangel i hovedstaden?
(Spm. nr. S 700).
23) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Jan Johansen (S):
Er ministeren enig med direktør for Boligselskabernes Landsforening (BL) Bent Madsen, der mener, at det er for tidligt at glæde sig over et fald i antallet af udsættelser, da der går et stykke tid, fra man ikke kan betale sin husleje, til man udsættes?
(Spm. nr. S 701).
24) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Rasmus Prehn (S):
Mener ministeren, at der er behov for at gennemføre politiske initiativer, der kan sætte gang i salget af elbiler i lyset af, at der i januar 2017 kun blev solgt fem elbiler, hvoraf ingen blev solgt til privatbilister, jf. DR’s artikel »Kun fem elbiler solgt i år: Partier efterlyser øget støtte« fra den 3. februar 2017?
(Spm. nr. S 709).
25) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Rasmus Prehn (S):
Mener ministeren, at der er behov for politiske tiltag, der kan sikre en mere fair konkurrence på det europæiske luftfartsmarked?
(Spm. nr. S 711).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0