Forespørgsel til børne- og socialministeren om ulighed i Danmark.
Af Pernille Rosenkrantz-Theil (S) og Ane Halsboe-Jørgensen (S).
(Anmeldelse 24.01.2017).
Forespørgsel til udenrigsministeren om det armenske folkedrab.
Af Nikolaj Villumsen (EL) og Rasmus Nordqvist (ALT).
(Anmeldelse 05.10.2016. Omtrykt. Fremme 11.10.2016. Forhandling 19.01.2017. Forslag til vedtagelse nr. V 25 af Nikolaj Villumsen (EL) og René Gade (ALT). Forslag til vedtagelse nr. V 26 af Nick Hækkerup (S), Søren Espersen (DF), Michael Aastrup Jensen (V), Henrik Dahl (LA), Martin Lidegaard (RV) og Naser Khader (KF)).
Forespørgsel til statsministeren om regeringens værdipolitik med fokus på indvandringen.
Af Søren Espersen (DF) m.fl.
(Anmeldelse 14.10.2016. Fremme 25.10.2016. Forhandling 20.01.2017. Forslag til vedtagelse nr. V 27 af Søren Espersen (DF). Forslag til vedtagelse nr. V 28 af Dan Jørgensen (S). Forslag til vedtagelse nr. V 29 af Johanne Schmidt-Nielsen (EL), René Gade (ALT), Sofie Carsten Nielsen (RV) og Lisbeth Bech Poulsen (SF)).
Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. og lov om kommunal ejendomsskat. (Overdragelse af inddrivelsesopgaven vedrørende fortrinsberettigede kommunale fordringer til kommunerne).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 14.12.2016. 1. behandling 10.01.2017. Betænkning 17.01.2017. 2. behandling 19.01.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1 og 2 af 25.01.2017 til 3. behandling af skatteministeren (Karsten Lauritzen)).
Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. (Etablering af en bisidderordning og praktiserende kiropraktorers mulighed for henvisning til billeddiagnostiske undersøgelser samt kvalitetsarbejde m.v.).
Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby).
(Fremsættelse 30.11.2016. 1. behandling 16.12.2016. Betænkning 17.01.2017. 2. behandling 19.01.2017. Ændringsforslag nr. 1 af 24.01.2017 til 3. behandling af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby)).
Forslag til lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler. (Nedsættelse af miljøbidrag).
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 10.11.2016. 1. behandling 17.11.2016. Betænkning 18.01.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. (Ændring af alderskrav for unge personers beskæftigelse og alderskrav til bevillingshavere og bestyrere m.v.).
Af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).
(Fremsættelse 11.01.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om ytringsfrihed for forskere og fri offentliggørelse af analyser og rapporter.
Af Eva Flyvholm (EL) m.fl.
(Fremsættelse 06.12.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af et nationalt kystråd og en tilhørende national fond for kysthåndtering.
Af Peder Hvelplund (EL), Torsten Gejl (ALT) m.fl.
(Fremsættelse 19.12.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om dansk militært bidrag til amerikansk hangarskibsgruppe, herunder til støtte for den internationale koalitions indsats mod ISIL i Irak og Syrien samt fremme af maritim sikkerhed.
Af udenrigsministeren (Anders Samuelsen).
(Fremsættelse 20.01.2017).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0