1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
(Se dagsordenens næste sider).
SPØRGSMÅL:
1) Til udenrigsministeren af:
Peter Hummelgaard Thomsen (S):
Vil udenrigsministeren redegøre for sine udtalelser til TV 2 om, at EU ikke skal lovgive om arbejdsmiljø, herunder hvilke dele af den nuværende europæiske arbejdsmiljølovgivning der skal rulles tilbage?
(Spm. nr. S 534, skr. begr.).
2) Til justitsministeren af:
Magnus Heunicke (S):
Hvad er ministerens holdning til, at hans partifælle, folketingsmedlem Rasmus Jarlov, fortsat benytter sig af kørsel via selskabet Uber og tilmed reklamerer med det på sociale medier, når Uberchaufførerne risikerer bødestraf for piratkørsel som følge af dommen i Københavns Byret, der senere er stadfæstet af Østre Landsret, og når anklagemyndigheden, der er underlagt justitsministeren, har rejst tiltale mod selskabet Uber for medvirken til den ulovlige taxikørsel?
(Spm. nr. S 514).
3) Til justitsministeren af:
Peter Kofod Poulsen (DF):
Hvad vil ministeren gøre for at mindske sygefraværet for fængselsbetjente?
(Spm. nr. S 524).
4) Til justitsministeren af:
Peter Kofod Poulsen (DF):
Hvad vil ministeren gøre for at sikre videoovervågningen i Vollsmose, hvor folk med banderelationer har ødelagt ophængte kameraer?
(Spm. nr. S 525).
5) Til forsvarsministeren af:
Peter Hummelgaard Thomsen (S):
Hvordan vurderer udenrigsministeren den sikkerhedspolitiske situation i Danmark efter den seneste måneds historier om russiske hackerangreb i USA og Europa, bl.a. i Berlingske den 10. januar 2017: »Europa gør sig klar til politiske cyberangreb fra Rusland«?
(Spm. nr. S 531 (omtrykt)).
6) Til erhvervsministeren af:
Christian Rabjerg Madsen (S):
Hvordan vil ministeren sikre, at bureaukrati ikke står i vejen for kystsikringsprojekter som det ved Jyllinge?
(Spm. nr. S 538, skr. begr.).
7) Til økonomi- og indenrigsministeren af:
Morten Bødskov (S):
Mener ministeren ikke, at der er nogle grænser for, hvilke velfærdsydelser der skal konkurrenceudsættes?
(Spm. nr. S 542).
8) Til økonomi- og indenrigsministeren af:
Morten Bødskov (S):
Mener ministeren, at man eksempelvis kan konkurrenceudsætte akutfunktioner på hospitalerne og anbringelser af udsatte børn, så det varetages af private virksomheder?
(Spm. nr. S 544).
9) Til beskæftigelsesministeren af:
Bent Bøgsted (DF):
Hvilke tiltag mener ministeren der skal til for at få 30.000 flere kontanthjælpsmodtagere i arbejde ud over kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen, der jo er vedtaget?
(Spm. nr. S 526, skr. begr. Medspørger: Claus Kvist Hansen (DF)).
10) Til beskæftigelsesministeren af:
Bent Bøgsted (DF):
Hvilke tiltag mener ministeren at der skal til for at hæve flygtninges beskæftigelsesfrekvens til 50 pct., og mener ministeren, at det er realistisk at nå det mål, da det jo ikke er lykkedes de sidste 30 år?
(Spm. nr. S 527, skr. begr. Medspørger: Claus Kvist Hansen (DF)).
11) Til beskæftigelsesministeren af:
Claus Kvist Hansen (DF):
Vil ministeren støtte det østrigske forslag om, at et EU-medlemsland må prioritere egne arbejdsløse statsborgere frem for andre EU-borgere, og kun såfremt der ikke er egnede arbejdsløse statsborgere til at varetage jobbet, kan arbejdskraft fra andre EU-medlemslande hyres?
(Spm. nr. S 528, skr. begr.).
12) Til sundhedsministeren af:
Yildiz Akdogan (S):
Mener ministeren, at det er et problem, at antallet af sengepladser er faldet med 11,6 pct. fra 2007 til 2016, samtidig med at antallet af psykiatriske patienter er stigende?
(Spm. nr. S 529).
13) Til sundhedsministeren af:
Yildiz Akdogan (S):
Mener ministeren, at psykiatrien har tilstrækkelige ressourcer til at tilbyde en ordentlig behandling af mennesker med psykiske lidelser, og hvad mener ministeren der skal til for at opnå en tilfredsstillende behandling?
(Spm. nr. S 533).
14) Til sundhedsministeren af:
Flemming Møller Mortensen (S):
Mener ministeren, at de fem regioner skal nedlægges efter næste valg?
(Spm. nr. S 545).
15) Til skatteministeren af:
Jesper Petersen (S):
Er ministeren enig i, at det tyder på bevidst misbrug af statskassen som kassekredit, når skattegæld, der stammer fra manglende indbetalt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag fra virksomhederne, er steget betydeligt fra 2013 til 2016, og hvorfor afviser ministeren i Politiken at gøre noget ved det?
(Spm. nr. S 547, skr. begr.).
16) Til skatteministeren af:
Jesper Petersen (S):
Er ministeren enig i, at inddrivelsen af skattegæld hos udlandsdanskere skal styrkes, jf. JydskeVestkystens artikler om emnet i december 2016, hvor det fremgår, at der i 2016 er tale om meget få gældsposter, der inddrives, mens statens tilgodehavender på området vokser?
(Spm. nr. S 550).
17) Til miljø- og fødevareministeren af:
Bjarne Laustsen (S):
Mener ministeren, at det er en tilfredsstillende indsats, Kystdirektoratet har leveret i forbindelse med stormen Urd og de efterfølgende oversvømmelser?
(Spm. nr. S 486).
18) Til miljø- og fødevareministeren af:
Pia Adelsteen (DF):
Mener ministeren, at de borgere, der tidligere har fået afslag på hård kystsikring, skal genfremsende deres ansøgning til Kystdirektoratet, så de kan få deres projekter godkendt nu, hvor ministeren har bedt Kystdirektoratet om at ændre praksis?
(Spm. nr. S 515).
19) Til miljø- og fødevareministeren af:
Christian Poll (ALT):
Hvad agter ministeren at gøre for at reducere forureningen fra brændeovne, særlig i lyset af, at de økonomiske vismænd den 12. januar 2017 over for Altinget.dk vurderer, at helbredsomkostninger fra forureningen er over 4 mia. kr. om året?
(Spm. nr. S 518, skr. begr.).
20) Til miljø- og fødevareministeren af:
Christian Rabjerg Madsen (S):
Anerkender ministeren, at de nye oplysninger om kvælstof, jf. artiklen på dr.dk »Nye tal: Der er mere kvælstof i vandet end forventet«, påvirker kvælstofregnskabet fra landbrugs- og fødevarepakken, herunder baselineeffekten?
(Spm. nr. S 553).
21) Til børne- og socialministeren af:
Orla Hav (S):
Finder ministeren familiens oplevelser med den kommunale service, som er omtalt i artiklen »Forældre frustrerede over kommune« i Nordjyske Stiftstidende den 12. januar 2017, i overensstemmelse med de intentioner, som er indlagt i socialpolitikkens indsats over for mennesker med behov for specialiseret rådgivning og hjælp som følge af handicap?
(Spm. nr. S 509, skr. begr.).
22) Til børne- og socialministeren af:
Orla Hav (S):
Vil ministeren tage initiativ til at rådgive og vejlede kommunerne i den rette indsats til sikring af sårbare familier og deres børn?
(Spm. nr. S 510, skr. begr.).
23) Til børne- og socialministeren af:
Jens Henrik Thulesen Dahl (DF):
Er ministeren enig i tidligere departementschef Jesper Zwislers udtalelse om, at Finansministeriet har fået for meget magt, og at det er dybt problematisk, at fuldmægtige fra Finansministeriet, ud over at beslutte, hvor mange penge der bliver tildelt f.eks. satspuljerne, også er inde over det faglige indhold og vurderer, i hvor høj grad f.eks. hjemløse skal tilgodeses?
(Spm. nr. S 540, skr. begr.).
24) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Rasmus Prehn (S):
Er ministeren enig med sin ordfører, Villum Christensen, når han i Information den 9. januar udtaler, at »Toget hører fortiden til, derfor skal vi have et paradigmeskift. Fremtiden handler i stedet om små, billige og mere miljøvenlige biler, der er selvkørende, og om langt mere fleksible busser«, og med Venstres ordfører, når han samme sted udtaler, at »Hvis man i Aarhus har planer om at sprede letbanen ud i flere retninger, bliver det for egen regning, ligesom vi ikke er indstillet på at acceptere en fordyrelse af letbanen ved Ring 3 i København«?
(Spm. nr. S 521, skr. begr.).
25) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Rasmus Prehn (S):
Hvad mener ministeren generelt om de såkaldte 2+1-løsninger, som bl.a. kan etableres på vejstrækninger mellem Thisted og Aabybro og Frederikshavn og Skagen?
(Spm. nr. S 523).
26) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Kaare Dybvad (S):
Hvad mener ministeren der bør gøres, for at flere lejere bliver dækket af en indboforsikring, som 20 pct. af lejerne ikke er dækket af i dag ifølge Beboerbladet?
(Spm. nr. S 530).
27) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Kaare Dybvad (S):
Hvilken betydning mener ministeren at det har for det boligsociale arbejde, at kun 38 pct. af de almene boligorganisationer, der har områder på Rigspolitiets liste over kriminalitetstruede områder, mener, at der er tilstrækkelig politidækning, hvor tallet i 2010 var 70 pct.?
(Spm. nr. S 532).
28) Til ældreministeren af:
Jeppe Jakobsen (DF):
Mener ministeren, at det er rimeligt, at Sorø Kommune ikke vil levere hjemmehjælp til borgere, der ryger i eget hjem, medmindre de selv betaler for en luftrenser?
(Spm. nr. S 459).
29) Til ældreministeren af:
Astrid Krag (S):
Vil ministeren i forlængelse af samrådet om vold og demente den 12. januar 2017, hvor ministeren afviser ved tidligere samråd at have afvist, at alle frigjorte ressourcer fra ministerens taskforce for afbureaukratisering kan blive i ældreplejen, så garantere, at midlerne bliver i ældreplejen?
(Spm. nr. S 539).
30) Til ældreministeren af:
Astrid Krag (S):
Vil ministeren oplyse fem nye konkrete initiativer, som ministeren vil gennemføre for at forbedre arbejdsmiljøet på landets plejehjem?
(Spm. nr. S 541).
31) Til ældreministeren af:
Karin Gaardsted (S):
Mener ministeren ikke, at de lovpligtige arbejdspladsmiljøvurderinger er vigtige?
(Spm. nr. S 543, skr. begr. Medspørger: Astrid Krag (S)).
32) Til ældreministeren af:
Bjarne Laustsen (S):
Mener ministeren, at det er vigtigt, at hvert plejehjem laver sin egen APV (arbejdspladsvurdering) for at sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø for de ansatte?
(Spm. nr. S 549).
33) Til ældreministeren af:
Erik Christensen (S):
På baggrund af ministerens udtalelser i bogen »Thyra Frank – Livsglæde & Stjernestunder« om, at »Jeg er med på, at man ikke skal skrive af efter naboplejehjemmet, for det opdager de i kommunen. Derfor skriver jeg af efter et plejehjem i en jysk kommune, hvor jeg har en klog kollega. Hvad han ikke kan lave på papir! Jeg beundrer den mand. Og som han får det til at fylde. Det foregår normalt på den simple måde, at han sender sine papirer over til mig, og så ændrer jeg i logoet øverst. Jeg har kun glemt det en enkelt gang, hvilket skabte forvirring i kommunen.«, vil ministeren så oplyse, hvor mange gange ministeren har kopieret dokumenter fra andre plejehjem, samt oplyse, om ministeren har kopieret andre typer dokumenter end arbejdspladsmiljøvurderinger, herunder hvilke typer og i hvilken sammenhæng?
(Spm. nr. S 551. Medspørger: Astrid Krag (S)).
34) Til ældreministeren af:
Erik Christensen (S):
Vil ministeren opfordre andre ledere af plejehjem i Danmark til at kopiere APV’er fra andre institutioners APV, jf. at ministeren i bogen »Thyra Frank – Livsglæde & Stjernestunder« udtaler følgende: »Det tog min dygtige kollega og flere af hans kollegaer tre måneder at lave en APV, som de kunne godkende i kommunen. Det tog os 2½ time at skrive den af. Vi tilføjede en kælder, for det havde de ikke derovre. Det endte med at være småpinligt, for arbejdstilsynet kom faktisk, og der var ikke det rum eller det hjørne, som de ikke studerede med lup«?
(Spm. nr. S 552. Medspørger: Astrid Krag (S)).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0