Forespørgsel til beskæftigelsesministeren om børnechecken.
Af Peter Hummelgaard Thomsen (S) og Leif Lahn Jensen (S).
(Anmeldelse 10.01.2017).
Forespørgsel til beskæftigelsesministeren om status for realisering af målene i 2020-arbejdsmiljøstrategien.
Af Christian Juhl (EL) og Karsten Hønge (SF).
(Anmeldelse 10.01.2017).
Forespørgsel til beskæftigelsesministeren om at sikre, at demente ikke skal i jobafklaringsforløb.
Af Liselott Blixt (DF) m.fl.
(Anmeldelse 10.01.2017).
Forespørgsel til justitsministeren om at sikre, at demente ikke skal trækkes igennem retssager og idømmelse af ophold på et plejehjem.
Af Liselott Blixt (DF) m.fl.
(Anmeldelse 10.01.2017).
Forespørgsel til børne- og socialministeren om at sikre demente en bedre og mere sammenhængende sagsbehandling på socialområdet.
Af Liselott Blixt (DF) m.fl.
(Anmeldelse 10.01.2017).
Forespørgsel til udenrigsministeren om et slankere europæisk samarbejde.
Af Kenneth Kristensen Berth (DF) m.fl.
(Anmeldelse 10.01.2017).
Forespørgsel til beskæftigelsesministeren om at undgå, at EU udvikler en søjle af sociale rettigheder.
Af Claus Kvist Hansen (DF) m.fl.
(Anmeldelse 10.01.2017).
Forespørgsel til udenrigsministeren om konflikten mellem Rusland og Ukraine.
Af Marie Krarup (DF) m.fl.
(Anmeldelse 10.01.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Trepartsaftale på Beskæftigelsesministeriets område om uddannelsesløft, voksenlærlingeordningen og 6 ugers jobrettet uddannelse).
Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 14.12.2016).
Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. (Udeblivelsesdomme, forkyndelse og anvendelse af digital kommunikation i straffesager m.v.).
Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).
(Fremsættelse 14.12.2016).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Overførsel af opgaver fra Udlændinge- og Integrationsministeriet til Flygtningenævnet og Udlændingenævnet m.v.).
Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 15.12.2016).
PUNKT 1-8 BEHANDLES SAMMEN.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0