Forespørgsel til uddannelses- og forskningsministeren om regeringens planer for SU-området.
Af Eva Flyvholm (EL), Mette Reissmann (S), Carolina Magdalene Maier (ALT), Ida Auken (RV) og Jacob Mark (SF).
(Anmeldelse 05.10.2016).
Forespørgsel til beskæftigelsesministeren om konsekvenser af kontanthjælpsloft, 225-timersregel og integrationsydelse.
Af Finn Sørensen (EL) m.fl.
(Anmeldelse 05.10.2016).
Forespørgsel til udenrigsministeren om det armenske folkedrab.
Af Nikolaj Villumsen (EL), Mette Bock (LA) og Rasmus Nordqvist (ALT).
(Anmeldelse 05.10.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks tilslutning på mellemstatsligt grundlag til EU´s direktiv om databeskyttelse på retshåndhævelsesområdet.
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 05.10.2016).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Ændring af Flygtningenævnets sammensætning m.v.).
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 05.10.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om voksenansvar for anbragte børn og unge. (Fremtidsfuldmagter på det sociale område m.v.).
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann).
(Fremsættelse 05.10.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister. (Indførelse af ret til at få indsat en markering i CPR om, at borgeren ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn).
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann).
(Fremsættelse 05.10.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og barselsloven. (Præciseringer af jobreform fase I og konsekvens for arbejdsgivers ret til refusion ved for sen anmeldelse af graviditetsbetinget sygefravær m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
(Fremsættelse 05.10.2016).
Forslag til lov om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten.
Af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 05.10.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Tidsbegrænsning af erhvervslejeaftaler og vurdering af markedslejen).
Af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 05.10.2016).
PUNKT 1-3 BEHANDLES SAMMEN.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0