Forespørgsel til udlændinge- og integrationsministeren om antal beboere i Brøndby Strand med indvandrerbaggrund.
Af Martin Henriksen (DF) m.fl.
(Anmeldelse 14.12.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om apotekervirksomhed og lov om lægemidler. (Bedre tilgængelighed til lægemidler ved etablering af apotekernes vagttjeneste og selvvalg af håndkøbslægemidler).
Af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde).
(Fremsættelse 06.10.2016. 1. behandling 27.10.2016. Betænkning 06.12.2016. 2. behandling 13.12.2016. Ændringsforslag nr. 1 af 15.12.2016 til 3. behandling af Pernille Schnoor (ALT)).
Forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere. (Ændring af kiropraktorers forbeholdte virksomhedsområde m.v.).
Af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde).
(Fremsættelse 27.10.2016. 1. behandling 18.11.2016. Betænkning 06.12.2016. 2. behandling 13.12.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om regionernes finansiering. (Ændret kommunal medfinansiering, indførelse af regional omfordeling som følge af effektiviseringsgevinster ved kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier m.v.).
Af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde).
(Fremsættelse 10.11.2016. 1. behandling 25.11.2016. Betænkning 06.12.2016. 2. behandling 13.12.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage).
Af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde).
(Fremsættelse 10.11.2016. 1. behandling 25.11.2016. Betænkning 06.12.2016. 2. behandling 13.12.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod maskering og heldækkende beklædning i det offentlige rum.
Af Martin Henriksen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 11.10.2016. 1. behandling 17.11.2016. Betænkning 13.12.2016).
Forslag til lov om de gymnasiale uddannelser.
Af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby).
(Fremsættelse 09.11.2016. 1. behandling 15.11.2016. Betænkning 13.12.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og forskellige andre love. (Indførelse af folkeskolens afgangseksamen, adgangskrav til erhvervsuddannelserne og ændringer som følge af lovgivning om de gymnasiale uddannelsers indhold m.v.).
Af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby).
(Fremsættelse 09.11.2016. 1. behandling 15.11.2016. Betænkning 13.12.2016. Ændringsforslag nr. 9 af 15.12.2016 uden for betænkningen af undervisningsministeren (Merete Riisager)).
Forslag til lov om ændring af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne. (FVU-tilbud for tosprogede m.m.).
Af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby).
(Fremsættelse 18.11.2016. 1. behandling 01.12.2016. Betænkning 13.12.2016).
Forslag til lov om jobordning for veteraner.
Af forsvarsministeren (Peter Christensen).
(Fremsættelse 11.11.2016. 1. behandling 23.11.2016. Betænkning 08.12.2016).
Forslag til lov om ændring af beredskabsloven. (Sikringsmæssige foranstaltninger for nukleart materiale og nukleare anlæg).
Af forsvarsministeren (Peter Christensen).
(Fremsættelse 16.11.2016. 1. behandling 23.11.2016. Betænkning 08.12.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd. (Formandskabets vurdering af produktivitetsudviklingen, sammensætningen af rådene og lovfæstelse af følg eller forklar-princippet m.v.).
Af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen).
(Fremsættelse 06.10.2016. 1. behandling 11.11.2016. Betænkning 14.12.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om kystbeskyttelse. (Forenkling af kommunernes sagsbehandling m.v.).
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 10.11.2016. 1. behandling 17.11.2016. Betænkning 07.12.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg. (Midlertidige lempelser af visse krav).
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 10.11.2016. 1. behandling 17.11.2016. Betænkning 07.12.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Optjening af ret til feriedagpenge for perioder med sygedagpenge ophæves).
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
(Fremsættelse 18.11.2016. 1. behandling 02.12.2016. Betænkning 14.12.2016).
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Fjernelse af køretøjer på statsveje og kørsel med langsomt kørende motordrevne køretøjer på motorvej over faste forbindelser).
Af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt).
(Fremsættelse 09.11.2016. 1. behandling 24.11.2016. Betænkning 08.12.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om Sund og Bælt Holding A/S. (Oprettelse af nyt selskab til varetagelse af betalingsanlæg på brugerfinansieret infrastruktur, vilkår for A/S Femern Landanlæg, adgang til anvendelse af finansielle transaktioner m.v.).
Af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt).
(Fremsættelse 09.11.2016. 1. behandling 24.11.2016. Betænkning 08.12.2016).
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Ophævelse af hørekrav for førere af motorkøretøjer).
Af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt).
(Fremsættelse 09.11.2016. 1. behandling 24.11.2016. Betænkning 08.12.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og elsikkerhedsloven og om ophævelse af lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser. (Udfasning af PSO-opkrævning, ophævelse af ForskEL, finansiering af Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på elsikkerhedsområdet og nedjustering af balanceringsgodtgørelse).
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
(Fremsættelse 18.11.2016. 1. behandling 29.11.2016. Betænkning 14.12.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Kommunal indsigelsesret, udvidelse af køberetsordningen og den grønne ordning, pristillæg og afregningsvilkår for havvindmølleparkerne Vesterhav Syd, Vesterhav Nord og Kriegers Flak samt midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse af loft for støtte til visse anlæg).
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
(Fremsættelse 18.11.2016. 1. behandling 29.11.2016. Betænkning 14.12.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser. (Begrænsning af dobbeltuddannelse).
Af uddannelses- og forskningsministeren (Ulla Tørnæs).
(Fremsættelse 09.11.2016. 1. behandling 24.11.2016. Betænkning 14.12.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om Folketingets Ombudsmands beretning for 2015.
(Fremsat i betænkning fra Retsudvalget 01.12.2016. Anmeldelse (i salen) 05.12.2016).
Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. (Etablering af en bisidderordning, praktiserende kiropraktorers mulighed for henvisning til billeddiagnostiske undersøgelser og kvalitetsarbejde m.v.).
Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby).
(Fremsættelse 30.11.2016).
PUNKT 7 OG 8 BEHANDLES SAMMEN.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0