Forespørgsel til børne- og socialministeren om diskrimination af personer med handicap.
Af Karina Adsbøl (DF) m.fl.
(Anmeldelse 02.12.2016).
Forespørgsel til justitsministeren om konsekvenser af Danmarks udtrædelse af Europol.
Af Zenia Stampe (RV) m.fl.
(Anmeldelse 13.10.2016. Fremme 25.10.2016. Forhandling 01.12.2016. Forslag til vedtagelse nr. V 15 af Zenia Stampe (RV), Trine Bramsen (S), Jakob Ellemann-Jensen (V), Christina Egelund (LA), Rasmus Nordqvist (ALT), Holger K. Nielsen (SF) og Rasmus Jarlov (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 16 af Kenneth Kristensen Berth (DF). Forslag til vedtagelse nr. V 17 af Søren Søndergaard (EL)).
Forslag til lov om ændring af lov om socialtilsyn, lov om social service og lov om voksenansvar for anbragte børn og unge. (Opfølgning på socialtilsynsreformen m.v.).
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann).
(Fremsættelse 05.10.2016. 1. behandling 14.10.2016. Betænkning 24.11.2016. 2. behandling 01.12.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om friplejeboliger. (Effektivisering af den almene boligsektors drift, forsøg med varmeregnskaber m.v.).
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 05.10.2016. 1. behandling 12.10.2016. Betænkning 22.11.2016. 2. behandling 01.12.2016).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Ændring af Flygtningenævnets sammensætning m.v.).
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 05.10.2016. 1. behandling 11.10.2016. Betænkning 15.11.2016. 2. behandling 01.12.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret. (Krav om forældremyndighedsindehavers samtykke og vandel, når børn som bipersoner erhverver dansk indfødsret m.v.).
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 06.10.2016. 1. behandling 12.10.2016. Betænkning 24.11.2016. 2. behandling 01.12.2016).
Forslag til lov om ændring af folkeoplysningsloven og ligningsloven. (Indsats mod foreninger, som modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder).
Af kulturministeren (Bertel Haarder).
(Fremsættelse 05.10.2016. 1. behandling 13.10.2016. Betænkning 23.11.2016. 2. behandling 01.12.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler. (Styrkelse af kvaliteten på de frie grundskoler m.v.).
Af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby).
(Fremsættelse 06.10.2016. 1. behandling 13.10.2016. Betænkning 22.11.2016. 2. behandling 29.11.2016).
Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven. (Internationale dagtilbud).
Af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby).
(2. behandling 29.11.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven. (Bedre vilkår for etablering af virksomhedsinstitutioner).
Af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby).
(2. behandling 29.11.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Tidsbegrænsning af erhvervslejeaftaler og vurdering af markedslejen).
Af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 05.10.2016. 1. behandling 11.10.2016. Betænkning 01.12.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om tinglysning, lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v., lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og forskellige andre love. (Ændring af reglerne for tinglysning og realkreditbelåning vedrørende visse tele-, energiforsynings- og vandforsyningsvirksomheder).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 05.10.2016. 1. behandling 28.10.2016. Betænkning 01.12.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod besøgende i bestemte lokaler og lov om politiets virksomhed. (Initiativer mod handel med hash m.v. og politiets anvendelse af peberspray).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 05.10.2016. 1. behandling 28.10.2016. Betænkning 01.12.2016).
Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Kriminalisering af udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 05.10.2016. 1. behandling 28.10.2016. Betænkning 01.12.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning. (Strakstilhold).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 05.10.2016. 1. behandling 28.10.2016. Betænkning 01.12.2016).
Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Sagkyndig bevisførelse m.v.).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 05.10.2016. 1. behandling 28.10.2016. Betænkning 01.12.2016).
Forslag til lov om ændring af retsplejelov for Grønland og kriminallov for Grønland. (Telefonforkyndelse, magtanvendelse i grønlandske anstalter samt tilhold, opholdsforbud og bortvisning m.v.).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 09.11.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen. (Ændring af revisionsbestemmelse).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 09.11.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om at indføre en særskilt paragraf i straffeloven vedrørende rådgivning om grov skatteunddragelse.
Af Rune Lund (EL) og Pernille Skipper (EL).
(Fremsættelse 27.10.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om den europæiske menneskerettighedskonvention.
Af Christian Langballe (DF) m.fl.
(Fremsættelse 25.10.2016).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0