Forespørgsel til justitsministeren om rocker- og bandekriminalitet. (Hasteforespørgsel).
Af Peter Kofod Poulsen (DF) og Peter Skaarup (DF).
(Anmeldelse 25.11.2016).
Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 1. december 2016.
2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
(Se dagsordenens næste sider).
SPØRGETIDEN STARTER TIDLIGST KL. 15.00.
SPØRGSMÅL:
1) Til justitsministeren af:
Pernille Bendixen (DF):
Mener ministeren, at det bør få ansættelsesmæssige konsekvenser – og hvad vil ministeren i så fald gøre for at sikre sig, at det sker – hvis en ansat i politiet nægter at give hånd til personer af det modsatte køn under udførelsen af sit hverv, som det f.eks. er tilfældet med en kvindelig muslim ansat ved Fyns Politi?
(Spm. nr. S 257).
2) Til justitsministeren af:
Henrik Brodersen (DF):
Hvad agter ministeren at gøre for at sikre sig, at der gribes ind i forhold til Uberchauffører og deres kunder, efter at Østre Landsret har stadfæstet Københavns Byrets dom over en Uberchauffør for ulovlig taxikørsel uden tilladelse og i strid med taxiloven?
(Spm. nr. S 265 (omtrykt). Medspørger: Kim Christiansen (DF)).
3) Til justitsministeren af:
Peter Kofod Poulsen (DF):
Hvilke initiativer agter regeringen at iværksætte for at begrænse det tiltagende antal påsatte bilbrande?
(Spm. nr. S 277).
4) Til forsvarsministeren af:
Malte Larsen (S):
Er ministeren enig med Liberal Alliances formand, Anders Samuelsen, i, at værnepligten skal afskaffes, og agter regeringen at fremsætte et forslag herom?
(Spm. nr. S 268).
5) Til beskæftigelsesministeren af:
Bent Bøgsted (DF):
Mener ministeren – i forlængelse af ministerens svar på Beskæftigelsesudvalgets spørgsmål 521 fra det forgangne folketingsår – at det er problematisk, at faggruppen inden for sundhed har langt større sygefravær end andre faggrupper?
(Spm. nr. S 254).
6) Til beskæftigelsesministeren af:
Bent Bøgsted (DF):
Hvad agter ministeren at gøre for at nedbringe sygefraværet for faggruppen inden for sundhed?
(Spm. nr. S 255).
7) Til beskæftigelsesministeren af:
Leif Lahn Jensen (S):
Er ministeren enig med Liberal Alliances formand, Anders Samuelsen, i, at kontanthjælpen for voksne (personer over 30 år) skal sænkes til SU-niveau (kontant- og uddannelseshjælp for unge), og agter regeringen at fremsætte et forslag herom?
(Spm. nr. S 262).
8) Til beskæftigelsesministeren af:
Leif Lahn Jensen (S):
Er ministeren enig med Liberal Alliances tidligere beskæftigelsesordfører, Joachim B. Olsen, i, at »social dumping er godt, fordi det styrker konkurrenceevnen«?
(Spm. nr. S 263, skr. begr.).
9) Til uddannelses- og forskningsministeren af:
Marie Krarup (DF):
Hvad vil ministeren gøre for at undgå religiøs chikane på uddannelsesinstitutioner i forbindelse med brug af såkaldte refleksionsrum og bederum – sådan som det angiveligt er sket på UCC Carlsberg?
(Spm. nr. S 258).
10) Til uddannelses- og forskningsministeren af:
Marie Krarup (DF):
Hvad vil ministeren gøre for at undgå islamisering i uddannelsesinstitutionerne under ministerens område – og dermed hjælpe med til, at Danmark forbliver et kristent land også på langt sigt?
(Spm. nr. S 259).
11) Til uddannelses- og forskningsministeren af:
Mette Reissmann (S):
Er ministeren enig med Liberal Alliances formand, Anders Samuelsen, i, at bevillingen til fri forskning skal øges med 800 mio. kr., og agter regeringen at fremsætte et forslag herom?
(Spm. nr. S 281).
12) Til sundhedsministeren af:
Astrid Krag (S):
Er ministeren enig med Liberal Alliances formand, Anders Samuelsen, i, at der skal indføres brugerbetaling i sundhedsvæsenet for 3,4 mia. kr. svarende til Velfærdskommissionens anbefalinger, og agter regeringen at fremsætte et forslag herom?
(Spm. nr. S 271 (omtrykt)).
13) Til sundhedsministeren af:
Yildiz Akdogan (S):
Hvad mener ministeren om den akutte lægemangel, der er i nogle af de mest udsatte boligområder i landet (hele 15 ud af 25), herunder Tingbjerg i København, og hvilke tiltag vil ministeren tage for at imødegå det presserende problem?
(Spm. nr. S 276, skr. begr. (omtrykt)).
14) Til sundhedsministeren af:
Yildiz Akdogan (S):
Når hele 15 ud af 25 udsatte boligområder (ghettoer), herunder i Tingbjerg i København, akut mangler praktiserende læger, hvordan vil ministeren så gøre det mere attraktivt for praktiserende læger at søge til f.eks. Tingbjerg?
(Spm. nr. S 280, skr. begr. (omtrykt)).
15) Til ministeren for offentlig innovation af:
Malte Larsen (S):
Er ministeren enig med Liberal Alliances formand, Anders Samuelsen, i, at der skal gennemføres en produktivitetsforbedring i den offentlige sektor på 10 pct. (1,5 pct. om året i 7 år i stat, regioner og kommuner), og agter regeringen at fremsætte et forslag herom?
(Spm. nr. S 269 (omtrykt)).
16) Til skatteministeren af:
Bjarne Laustsen (S):
Er ministeren enig med Liberal Alliances formand, Anders Samuelsen, i, at selskabsskatten skal sænkes til 12,5 pct., og agter regeringen at fremsætte et forslag herom?
(Spm. nr. S 270).
17) Til skatteministeren af:
Lisbeth Bech Poulsen (SF):
Mener ministeren, at udflytningen af statslige arbejdspladser kompenserer for den geografiske skævvridning, som regeringens topskattelettelser og for den sags skyld også den forhøjede pensionsalder, nedskæringen i børnechecken og indførelsen af kontanthjælpsloftet er med til at forstærke?
(Spm. nr. S 229 (omtrykt)).
18) Til skatteministeren af:
Lisbeth Bech Poulsen (SF):
Mener ministeren, at det er rimeligt, at det offentlige, herunder SKAT, bruger milliarder af skattekroner på it-leverandører, der bruger skattefinter og skattely, og vil ministeren i den forbindelse bruge den kommende skattelyliste fra EU til at undgå offentligt samarbejde med skattelyvirksomheder?
(Spm. nr. S 279).
19) Til undervisningsministeren af:
Troels Ravn (S):
Gør det indtryk på ministeren, når Ulla Højmark Jensen og Mette Træden Pedersen i bladet Vejlederen skriver, at unge oplever UPV som en stempling og et nederlag, som kan stille dem i en marginaliseret position i forhold til deres klassekammerater?
(Spm. nr. S 218, skr. begr. (omtrykt)).
20) Til undervisningsministeren af:
Troels Ravn (S):
Hvad er ministerens holdning til, at mange unge, der bliver færdige med en STU, efterspørger mulighed for at komme videre i uddannelsessystemet og ud på arbejdsmarkedet, men reelt ikke har mulighed for dette?
(Spm. nr. S 219 (omtrykt)).
21) Til undervisningsministeren af:
Pernille Bendixen (DF):
Hvad er ministerens holdning til Børnerådets anbefaling om at sætte oplysning om psykisk og fysisk vold på skoleskemaet, fordi mange børn efter Børnerådets undersøgelse slet ikke er klar over, at de er udsat for vold?
(Spm. nr. S 264 (omtrykt)).
22) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Pia Adelsteen (DF):
Hvad er ministerens holdning til, at Vejdirektoratet planlægger at fjerne brovagterne fra bl.a. Kronprins Frederiks Bro i Frederikssund?
(Spm. nr. S 252 (omtrykt)).
23) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Pia Adelsteen (DF):
Hvad skønner ministeren at besparelsen bliver ved at fjerne brovagter fra Danmarks klapbroer, og mener ministeren ikke, at det vil udgøre en sikkerhedsmæssig risiko i forhold til udrykningskøretøjer, driftsstop m.v.?
(Spm. nr. S 253 (omtrykt)).
24) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Rasmus Prehn (S):
Har ministeren fortsat tillid til Havarikommissionens fremtidige anbefalinger efter den sidste uges uroligheder, hvor Berlingske bl.a. har afsløret, at havariinspektørernes anbefalinger flere gange er blevet fjernet af ledelsen, hvilket kan skade tog- og flysikkerheden?
(Spm. nr. S 272 (omtrykt)).
25) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Rasmus Prehn (S):
Hvad er ministerens holdning til at indføre et obligatorisk orienteringsstop i lyskryds for lastbiler for at undgå f.eks. højresvingsulykker?
(Spm. nr. S 273 (omtrykt)).
26) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Peter Kofod Poulsen (DF):
Hvad er regeringens holdning til kunstcirkulæret af 2004, og agter regeringen at ændre dette?
(Spm. nr. S 278 (omtrykt)).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0