Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og barselsloven. (Præciseringer af jobreform fase I og konsekvens for arbejdsgivers ret til refusion ved for sen anmeldelse af graviditetsbetinget sygefravær m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
(Fremsættelse 05.10.2016. 1. behandling 11.10.2016. Betænkning 16.11.2016. 2. behandling 22.11.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension. (Rådighedsløn til personer, der har nået folkepensionsalderen, beregning af førtidspension for visse tjenestemænd og ret til tilskadekomstpension).
Af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen).
(Fremsættelse 06.10.2016. 1. behandling 13.10.2016. Betænkning 16.11.2016).
Forslag til lov om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten.
Af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 05.10.2016. 1. behandling 11.10.2016. Betænkning 17.11.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, fusionsskatteloven og selskabsskatteloven. (Lempelse af elafgift for forlystelser, ændring af reglerne om skattefri spaltning, særlige bonushensættelser, værdiansættelse af kooperationsbeskattede andelsforeningers unoterede aktier samt ændring af reglerne om sambeskatning i forbindelse med konkurs).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 05.10.2016. 1. behandling 27.10.2016. Betænkning 17.11.2016).
Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love. (Implementering af ændringsdirektiver vedrørende automatisk udveksling af skatteafgørelser og land for land-rapportering, skærpede »colabøder«, ophævelse af bopælskravet i relation til lån til betaling af ejendomsskatter og ophævelse af krav om dansk statsborgerskab for modtagelse af skattefrie udetillæg m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 05.10.2016. 1. behandling 27.10.2016. Betænkning 17.11.2016).
Forslag til lov om ændring af postloven. (Ændring af betegnelsen for B-breve og afskaffelse af udligningsordningen).
Af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt).
(Fremsættelse 05.10.2016. 1. behandling 27.10.2016. Betænkning 17.11.2016).
Forslag til lov om etablering af en ny jernbane til Aalborg Lufthavn med tilhørende anlæg.
Af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt).
(Fremsættelse 05.10.2016. 1. behandling 27.10.2016. Betænkning 17.11.2016).
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Fjernelse af køretøjer på statsveje og kørsel med langsomt kørende motordrevne køretøjer på motorvej over faste forbindelser).
Af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt).
(Fremsættelse 09.11.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om Sund og Bælt Holding A/S. (Oprettelse af nyt selskab til varetagelse af betalingsanlæg på brugerfinansieret infrastruktur, vilkår for A/S Femern Landanlæg, adgang til anvendelse af finansielle transaktioner m.v.).
Af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt).
(Fremsættelse 09.11.2016).
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Ophævelse af hørekrav for førere af motorkøretøjer).
Af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt).
(Fremsættelse 09.11.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser. (Begrænsning af dobbeltuddannelse).
Af uddannelses- og forskningsministeren (Ulla Tørnæs).
(Fremsættelse 09.11.2016).
Forslag til lov om ændring af lov for Grønland om visse spil. (Forhøjelse af det beløb, der årligt overføres til Grønlands Selvstyre for spil udbudt i Grønland).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 16.11.2016).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0