Forespørgsel til udenrigsministeren om Tyrkiets overholdelse af dets forpligtigelser i forhold til internationale aftaler. (Hasteforespørgsel).
Af Nikolaj Villumsen (EL), Nick Hækkerup (S), Rasmus Nordqvist (ALT), Martin Lidegaard (RV) og Holger K. Nielsen (SF) m.fl.
(Anmeldelse 11.11.2016. Forhandling - hasteforespørgsel 16.11.2016. Forslag til vedtagelse nr. V 10 af Nikolaj Villumsen (EL). Forslag til vedtagelse nr. V 11 af Søren Espersen (DF). Forslag til vedtagelse nr. V 12 af Martin Lidegaard (RV), Nick Hækkerup (S), Michael Aastrup Jensen (V), Christina Egelund (LA), Rasmus Nordqvist (ALT), Holger K. Nielsen (SF) og Naser Khader (KF)).
Forslag til finanslov for finansåret 2017.
Af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen).
(Fremsættelse 04.10.2016. 1. behandling 06.10.2016. Betænkning 10.11.2016).
Forslag til lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2020.
Af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen).
(Fremsættelse 04.10.2016. 1. behandling 13.10.2016. Betænkning 10.11.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene 2014-2017, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2018 og lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2019. (Konsekvenser af regeringens 2025-plan).
Af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen).
(Fremsættelse 04.10.2016. 1. behandling 13.10.2016. Betænkning 10.11.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning. (Decorumkrav og obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre).
Af kirkeministeren (Bertel Haarder).
(Fremsættelse 05.10.2016).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre for religiøse forkyndere m.fl. og løfteerklæring om overholdelse af dansk lovgivning).
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 09.11.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod maskering og heldækkende beklædning i det offentlige rum.
Af Martin Henriksen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 11.10.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler. (Nedsættelse af miljøbidrag).
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 10.11.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om kystbeskyttelse. (Forenkling af kommunernes sagsbehandling m.v.).
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 10.11.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg. (Midlertidige lempelser af visse krav).
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 10.11.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Undersøgelse af effekter, aflåsning af værelser og afdelinger om natten samt oprettelse af særlige isolationsrum m.v.).
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann).
(Fremsættelse 09.11.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om ændring af adoptionsloven (International adoption) og lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love (Regelforenklinger på det familieretlige område m.v.). (Ikraftsættelse for Færøerne af visse bestemmelser i adoptionsloven).
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann).
(Fremsættelse 09.11.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om røgfri miljøer og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Udvidelse af rygeforbuddet i kriminalforsorgens institutioner m.v.).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 26.10.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET). (Ændring af PET’s opgaver i forhold til den alvorligste organiserede kriminalitet og PET’s forpligtelse til sletning af oplysninger).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 09.11.2016).
Forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og forskellige andre love. (Øget respekt for det offentlige rum, offentlige myndigheder og personer i offentlig tjeneste m.v.).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 09.11.2016).
PUNKT 3 OG 4 BEHANDLES SAMMEN. PUNKT 5 OG 6 BEHANDLES SAMMEN.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0