Forespørgsel til beskæftigelsesministeren og udlændinge-, integrations- og boligministeren om konsekvenser af kontanthjælpsloft, 225-timersregel og integrationsydelse.
Af Finn Sørensen (EL) m.fl.
(Anmeldelse 05.10.2016. Omtrykt 11.10.2016. Fremme 11.10.2016. Forhandling 08.11.2016. Forslag til vedtagelse nr. V 6 af Finn Sørensen (EL), Torsten Gejl (ALT) og Karsten Hønge (SF). Forslag til vedtagelse nr. V 7 af Leif Lahn Jensen (S) og Sofie Carsten Nielsen (RV). Forslag til vedtagelse nr. V 8 af Marlene Harpsøe (DF), Hans Andersen (V), Joachim B. Olsen (LA) og Rasmus Jarlov (KF)).
Forespørgsel til energi-, forsynings- og klimaministeren om fremtidige klimapolitiske initiativer.
Af Jens Joel (S), Mikkel Dencker (DF), Thomas Danielsen (V), Søren Egge Rasmussen (EL), Carsten Bach (LA), Christian Poll (ALT), Andreas Steenberg (RV), Pia Olsen Dyhr (SF) og Mette Abildgaard (KF).
(Anmeldelse 26.10.2016. Fremme 28.10.2016. Forhandling 10.11.2016. Forslag til vedtagelse nr. V 9 af Jens Joel (S), Søren Egge Rasmussen (EL), Christian Poll (ALT), Martin Lidegaard (RV) og Pia Olsen Dyhr (SF)).
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Tidspunkt for skift af dagpengesats for unge under 25 år og ph.d.-studerendes ret til arbejdsløshedsdagpenge).
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
(Fremsættelse 09.11.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø, lov om arbejdsskadesikring, lov om udstationering af lønmodtagere m.v. samt lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Ændring af organisering og finansiering af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
(Fremsættelse 09.11.2016).
Forslag til lov om de gymnasiale uddannelser.
Af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby).
(Fremsættelse 09.11.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og forskellige andre love. (Indførelse af folkeskolens afgangseksamen, adgangskrav til erhvervsuddannelserne samt ændringer som følge af lovgivning om de gymnasiale uddannelsers indhold m.v.).
Af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby).
(Fremsættelse 09.11.2016).
PUNKT 5 OG 6 BEHANDLES SAMMEN.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0