Forespørgsel til statsministeren om kronprinsens stemmeafgivning i IOC.
Af Søren Søndergaard (EL) m.fl.
(Anmeldelse 08.11.2016).
Forespørgsel til udenrigsministeren om den kinesiske stats brug af samvittighedsfanger som organdonorer.
Af Kenneth Kristensen Berth (DF) m.fl.
(Anmeldelse 08.11.2016).
Forespørgsel til social- og indenrigsministeren om Barnets Reform.
Af Karina Adsbøl (DF) m.fl.
(Anmeldelse 08.11.2016).
Energi-, forsynings- og klimaministerens klimapolitiske redegørelse 2016.
(Anmeldelse 26.10.2016. Redegørelse givet 26.10.2016. Meddelelse om forhandling 26.10.2016).
Forespørgsel til energi-, forsynings- og klimaministeren om fremtidige klimapolitiske initiativer.
Af Jens Joel (S), Mikkel Dencker (DF), Thomas Danielsen (V), Søren Egge Rasmussen (EL), Carsten Bach (LA), Christian Poll (ALT), Andreas Steenberg (RV), Pia Olsen Dyhr (SF) og Mette Abildgaard (KF).
(Anmeldelse 26.10.2016. Fremme 28.10.2016).
Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 15. november 2016.
Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af lønsum m.v., lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af kvælstofoxider, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love. (Tilpasning af afgiftslovene til Europa-Kommissionens statsstøttereform, lønsumsafgiftsfritagelse for visse undervisningsaktiviteter, ændring af godtgørelsesbestemmelse for elektricitet leveret fra land til skibe, tekniske justeringer af lov om afgift af kvælstofoxider og ændring af reglerne for registrering og udstedelse af EU-registreringsbevis for blokvogne m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 05.10.2016).
PUNKT 1-3 BEHANDLES SAMMEN. PUNKT 4 OG 5 BEHANDLES SAMMEN.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0