Forslag til lov om ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. (Modernisering af planloven, bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet).
Af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).
(Fremsættelse 25.01.2017. 1. behandling 02.02.2017. Betænkning 18.05.2017. 2. behandling 30.05.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder og forskellige andre love. (Ændrede procedurer vedrørende nedskrivning og konvertering af kapitalinstrumenter m.m.).
Af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).
(Fremsættelse 05.04.2017. 1. behandling 20.04.2017. Betænkning 18.05.2017. 2. behandling 30.05.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om ejendomskreditselskaber og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. (Øget gennemsigtighed og mobilitet på realkreditmarkedet).
Af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).
(Fremsættelse 05.04.2017. 1. behandling 20.04.2017. Betænkning 18.05.2017. 2. behandling 30.05.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1-3 af 30.05.2017 til 3. behandling af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen)).
Forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. (Det Særlige Bygningssyns sammensætning og kompetencer).
Af Alex Ahrendtsen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 14.03.2017. 1. behandling 09.05.2017. Betænkning 24.05.2017. 2. behandling 29.05.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget. (Valg på personlige stemmer).
Af Susanne Eilersen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 26.01.2017. 1. behandling 30.03.2017. Betænkning 18.05.2017. 2. behandling 29.05.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget. (Indførelse af prioriteret sideordnet opstilling).
Af Susanne Eilersen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 26.01.2017. 1. behandling 30.03.2017. Betænkning 18.05.2017. 2. behandling 29.05.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om et analyse- og forskningsinstitut for kommuner og regioner og lov om apoteksvirksomhed. (Oprettelse af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd og adgang til oplysninger fra Lægemiddelstatistikregisteret).
Af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll).
(Fremsættelse 22.02.2017. 1. behandling 24.03.2017. Betænkning 23.05.2017. 2. behandling 29.05.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om drift af landbrugsjorder, registreringsafgiftsloven, lov om kommunale borgerservicecentre og forskellige andre love. (Opfølgning på frikommuneforsøget 2012-2015).
Af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll).
(Fremsættelse 22.03.2017. 1. behandling 30.03.2017. Betænkning 18.05.2017. 2. behandling 23.05.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om kommunale og regionale valg og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet. (Afskaffelse af valgret for udlændinge på tålt ophold, udvisningsdømte udlændinge og administrativt udviste udlændinge m.v.).
Af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll).
(Fremsættelse 26.04.2017. 1. behandling 04.05.2017. Betænkning 23.05.2017. 2. behandling 29.05.2017).
Forslag til lov om frikommunenetværk.
Af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll).
(Fremsættelse 26.04.2017. 1. behandling 04.05.2017. Betænkning 23.05.2017. 2. behandling 29.05.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Kompensation for øget afgiftsbelastning og udvidelse af landevejsprincippet for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer).
Af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll).
(Fremsættelse 26.04.2017. 1. behandling 04.05.2017. Betænkning 24.05.2017. 2. behandling 29.05.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber og lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (Øget åbenhed om den private økonomiske støtte til politiske partier m.v.).
Af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll).
(Fremsættelse 26.04.2017. 1. behandling 04.05.2017. Betænkning 24.05.2017. 2. behandling 29.05.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om politiets virksomhed og toldloven. (Politiets anvendelse af databaserede analyseredskaber og adgang til oplysninger om flypassagerer).
Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).
(Fremsættelse 29.03.2017. 1. behandling 25.04.2017. Betænkning 18.05.2017. 2. behandling 30.05.2017).
Forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om forbud mod ophold i bestemte ejendomme og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Styrket indsats mod rocker- og bandekriminalitet m.v.).
Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).
(Fremsættelse 26.04.2017. 1. behandling 09.05.2017. Betænkning 23.05.2017. 2. behandling 30.05.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om forbud mod anvendelse af bestemte ejendomme som samlingssted for en gruppe.
Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).
(Fremsættelse 26.04.2017. 1. behandling 09.05.2017. Betænkning 23.05.2017. 2. behandling 30.05.2017).
Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. (Blokering af hjemmesider og stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere).
Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).
(Fremsættelse 26.04.2017. 1. behandling 09.05.2017. Betænkning 23.05.2017. Omtrykt. 2. behandling 30.05.2017. Tillægsbetænkning 30.05.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1-8 af 31.05.2017 uden for tillægsbetænkning af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)).
Forslag til lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige. (Ændring af revisionsbestemmelse).
Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).
(Fremsættelse 26.04.2017. 1. behandling 09.05.2017. Betænkning 23.05.2017. 2. behandling 30.05.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Kompenserende marine virkemidler ved etablering eller udvidelse af havbrug).
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 15.12.2016. 1. behandling 19.01.2017. Betænkning 10.05.2017. 2. behandling 18.05.2017. Tillægsbetænkning 24.05.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse. (Nye muligheder for visse anlæg og indretninger på klitfredede arealer og inden for strandbeskyttelseslinjen samt inden for sø- og åbeskyttelseslinjen).
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 25.01.2017. 1. behandling 02.02.2017. Betænkning 05.04.2017. 2. behandling 20.04.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Tillægsbetænkning 24.05.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod giftstoffer i tatoveringsblæk.
Af Søren Søndergaard (EL) m.fl.
(Fremsættelse 30.03.2017. 1. behandling 18.05.2017. Betænkning 19.05.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om at afholde vejledende folkeafstemning om Danmarks tiltrædelse af den samlede økonomi- og handelsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Canada på den anden side (CETA).
Af Søren Søndergaard (EL) og Rasmus Nordqvist (ALT) m.fl.
(Fremsættelse 21.03.2017. 1. behandling 02.05.2017. Betænkning 19.05.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om tiltrædelse af den samlede økonomi- og handelsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Canada på den anden side.
Af udenrigsministeren.
(Fremsættelse 28.02.2017. 1. behandling 14.03.2017. Betænkning 19.05.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om at forøge udviklingsbistanden i 2017.
Af Lisbeth Bech Poulsen (SF) og Josephine Fock (ALT) m.fl.
(Fremsættelse 29.03.2017. 1. behandling 19.05.2017. Betænkning 30.05.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om konsekvensanalyser af lovforslags virkninger på FN's verdensmål for bæredygtig udvikling og Parisaftalens klimamål.
Af Rasmus Nordqvist (ALT) og Christian Juhl (EL) m.fl.
(Fremsættelse 03.03.2017. 1. behandling 16.05.2017. Betænkning 30.05.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om krav til private aktørers soliditet og garantistillelse i den kommunale hjemmepleje.
Af Kirsten Normann Andersen (SF) m.fl.
(Fremsættelse 03.03.2017. 1. behandling 21.04.2017. Betænkning 30.05.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om ændring i lovgivning om frit valg i ældreplejen.
Af Stine Brix (EL), Pernille Schnoor (ALT) og Kirsten Normann Andersen (SF).
(Fremsættelse 03.03.2017. 1. behandling 21.04.2017. Betænkning 30.05.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om behandlingsret inden for behandling af type 1-diabetes.
Af Kirsten Normann Andersen (SF) og Jacob Mark (SF).
(Fremsættelse 31.03.2017. 1. behandling 17.05.2017. Betænkning 30.05.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om bedre tandpleje.
Af Kirsten Normann Andersen (SF) og Jacob Mark (SF).
(Fremsættelse 05.04.2017. 1. behandling 29.05.2017. Betænkning 30.05.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om mindre diskrimination i nattelivet.
Af Lisbeth Bech Poulsen (SF) m.fl.
(Fremsættelse 14.03.2017. 1. behandling 16.05.2017. Betænkning 30.05.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om etablering af et realkreditinstitut for lån til ejerboliger og erhvervsejendomme i yderområder.
Af Lisbeth Bech Poulsen (SF) m.fl.
(Fremsættelse 31.03.2017. 1. behandling 16.05.2017. Betænkning 23.05.2017).
Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven).
Af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 13.10.2016. 1. behandling 08.11.2016. Betænkning 30.05.2017).
Forslag til lov om betalinger.
Af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).
(Fremsættelse 15.03.2017. 1. behandling 28.03.2017. Betænkning 30.05.2017. Ændringsforslag nr. 41 og 42 af 30.05.2017 uden for betænkning af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen)).
Forslag til lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. (Tvangsbehandlingsloven).
Af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.).
(Fremsættelse 30.03.2017. 1. behandling 26.04.2017. Betænkning 30.05.2017).
Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Ophævelse af straffelovens blasfemibestemmelse).
Af Bruno Jerup (EL) m.fl.
(Fremsættelse 28.03.2017. 1. behandling 25.04.2017. Betænkning 30.05.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om at styrke justitsområdet i Grønland.
Af Aaja Chemnitz Larsen (IA).
(Fremsættelse 05.04.2017).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0