Forespørgsel til udenrigsministeren om, hvordan man vil stoppe blodbadet i Aleppo. (Hasteforespørgsel).
Af Naser Khader (KF) og Brian Mikkelsen (KF).
(Anmeldelse 11.10.2016. Fremme 13.10.2016. Forhandling - hasteforespørgsel 26.10.2016. Forslag til vedtagelse nr. V 4 af Naser Khader (KF), Nick Hækkerup (S), Michael Aastrup Jensen (V), Nikolaj Villumsen (EL), Mette Bock (LA), Rasmus Nordqvist (ALT), Martin Lidegaard (RV) og Holger K. Nielsen (SF). Forslag til vedtagelse nr. V 5 af Marie Krarup (DF)).
Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af Parisaftalen.
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
(Fremsættelse 05.10.2016. 1. behandling 13.10.2016. Betænkning 13.10.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om vandplanlægning og forskellige andre love. (Inddragelse af kommuner og vandråd i afgrænsning af vandløb i vandområdeplaner og kvalificering af udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb samt ny organisering i Miljø- og Fødevareministeriet).
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 06.10.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om apotekervirksomhed og lov om lægemidler. (Bedre tilgængelighed til lægemidler ved etablering af apotekernes vagttjeneste og selvvalg af håndkøbslægemidler).
Af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde).
(Fremsættelse 06.10.2016).
Forslag til lov om ændring af postloven. (Ændring af betegnelsen for B-breve og afskaffelse af udligningsordningen).
Af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt).
(Fremsættelse 05.10.2016).
Forslag til lov om etablering af en ny jernbane til Aalborg Lufthavn med tilhørende anlæg.
Af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt).
(Fremsættelse 05.10.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, fusionsskatteloven og selskabsskatteloven. (Lempelse af elafgift for forlystelser, ændring af reglerne om skattefri spaltning, fradrag for livforsikringsselskabers særlige bonushensættelser, værdiansættelse af kooperationsbeskattede andelsforeningers unoterede aktier samt ændring af reglerne om sambeskatning i forbindelse med konkurs).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 05.10.2016).
Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love. (Implementering af ændringsdirektiver vedrørende automatisk udveksling af skatteafgørelser og land for land-rapportering, skærpede »colabøder«, ophævelse af bopælskravet i relation til lån til betaling af ejendomsskatter og ophævelse af krav om dansk statsborgerskab for modtagelse af skattefrie udetillæg m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 05.10.2016).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0