L 48 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven.
(Indførelse af en offentlig sanktionsliste over udenlandske religiøse forkyndere m.fl., som kan udelukkes fra at indrejse).
Af: Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg (V)
Udvalg: Udlændinge- og Integrationsudvalget
Samling: 2016-17
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 09-11-2016
1. behandlet / henvist til udvalg 22-11-2016
Betænkning afgivet 13-12-2016
2. behandlet/direkte til 3. behandling 15-12-2016
3. behandlet, vedtaget 19-12-2016
Ministerområde:
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
Resumé:
Forslaget får ud på at indføre en offentlig national sanktionsliste med navngivne udenlandske religiøse forkyndere m.fl., som kan udelukkes fra at indrejse her i landet af hensyn til den offentlige orden. Dette sker ved at indføre bestemmelser om, at udlændinge, der optages på sanktionslisten, har indrejseforbud i Danmark og kan udelukkes fra opholdstilladelse, medmindre særlige grunde taler derfor. Med lovforslaget indføres endvidere adgang til, at udlændingene på sanktionslisten kan indberettes til Schengeninformationssystemet (SIS II) som uønskede i Schengenområdet.

Som følge af indrejseforbuddet vil udlændingene på sanktionslisten kunne afvises ved grænsen og meddeles afslag på visum efter gældende regler. Den nationale sanktionsliste omfatter ikke udlændinge, som er omfattet af EU-reglerne om fri bevægelighed m.v., og udlændinge, som allerede har opholdstilladelse her i landet.

Lovforslaget udmønter en del af den aftale, som blev indgået den 31. maj 2016 mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om initiativer rettet mod religiøse forkyndere, som søger at undergrave danske love og værdier og understøtte parallelle retsopfattelser.

Loven træder i kraft den 1. januar 2017.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 77 (S, DF, V, LA, KF), imod stemte 24 (EL, ALT, RV og SF), hverken for eller imod stemte 0.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0