L 18 Forslag til lov om ændring af straffeloven.
(Kriminalisering af udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring).
Af: Justitsminister Søren Pind (V)
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2016-17
Status: Stadfæstet

Bilag 1

Høringsoversigt og høringssvar, fra justitsministeren
Emne: strafferet og kriminalitet