L 175 Forslag til lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love.
(Mere virksomhedsrettet danskuddannelse til voksne udlændinge, krav om mellemkommunal aftale ved midlertidig boligplacering af flygtninge i en anden kommune m.v.).
Af: Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V)
Udvalg: Udlændinge- og Integrationsudvalget
Samling: 2016-17
Status: Stadfæstet

Tidsplan

Fremsat 29-03-2017
1. behandlet / henvist til udvalg 27-04-2017
Frist for spørgsmål 09-05-2017
Frist for svar 15-05-2017
Deputation 16-05-2017
Politisk drøftelse 16-05-2017
Frist for ændringsforslag 17-05-2017
Frist for politiske bemærkninger 19-05-2017
Betænkning afgivet 23-05-2017
2. behandlet/direkte til 3. behandling 29-05-2017
3. behandlet, vedtaget 02-06-2017