L 150 Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.
(Udvidelse og tydeliggørelse af muligheden for at yde en tidlig forebyggende indsats efter lov om social service, forenkling af udmålingssystemet for merudgiftsydelsen, indførelse af varsling ved afgørelser om frakendelse eller nedsættelse af hjælp efter lov om social service m.v.).
Af: Børne- og socialminister Mai Mercado (KF)
Udvalg: Social-, Indenrigs- og Børneudvalget
Samling: 2016-17
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 15-03-2017
1. behandlet / henvist til udvalg 21-03-2017
Betænkning afgivet 23-05-2017
2. behandlet/direkte til 3. behandling 30-05-2017
3. behandlet, vedtaget 02-06-2017
Ministerområde:
Børne- og Socialministeriet
Resumé:
Lovforslaget udmønter dele af aftalen om revision af servicelovens voksenbestemmelser, der blev indgået den 4. november 2016 af satspuljepartierne, samtidig med at man indgik satspuljeaftalen for 2017-2020.

Lovforslaget indeholder en række forskellige elementer. Bl.a. bliver der skabt hjemmel til at etablere og anvende gruppebaserede tilbud og sociale akuttilbud til borgere med psykiske lidelser, som endnu ikke er berettiget til ydelser efter serviceloven.

Et andet element i lovforslaget er at give kommunalbestyrelserne mulighed for i enkle sager om hjælpemidler og forbrugsgoder at anvende en forenklet sagsbehandlingsprocedure ved behandling af ansøgninger.

For at styrke borgernes retssikkerhed bliver der også indført et varsel på mindst 14 uger for kommunalbestyrelsernes afgørelser om frakendelse eller nedsættelse af hjælp efter en række bestemmelser i serviceloven.

Ved 2. behandling af lovforslaget stillede børne- og socialministeren i relation til varslingsordningen desuden et ændringsforslag. Dette ændringsforslag indebærer, at borgerne, når der klages til Ankestyrelsen, modtager den hidtidige hjælp i uændret omfang i hele varslingsperioden, og at kommunalbestyrelsens afgørelse om frakendelse eller nedsættelse af den hidtidige hjælp først skal effektueres, når varslingsperioden på 14 uger er udløbet (opsættende virkning i den konkrete opsigelsesperiode i klagesager omfattet af ordningen).

Lovforslaget blev sambehandlet med lovforslag L 151 (lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier).

Loven træder i kraft den 1. januar 2018, dog med visse undtagelser og overgangsregler.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 103 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.
Sambehandlet med:

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0