L 63 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
(Tidspunkt for skift af dagpengesats for unge under 25 år og ph.d.-studerendes ret til arbejdsløshedsdagpenge).
Af: Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Samling: 2016-17
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 09-11-2016
1. behandlet / henvist til udvalg 15-11-2016
Betænkning afgivet 07-12-2016
2. behandlet/direkte til 3. behandling 13-12-2016
3. behandlet, vedtaget 15-12-2016
Ministerområde:
Beskæftigelsesministeriet
Resumé:
Under visse betingelser kan et medlem af en a-kasse modtage arbejdsløshedsdagpenge under deltagelse i en ph.d.-uddannelse efter ansættelsesperiodens udløb, hvis uddannelsen efter aftale med uddannelsesinstitutionen gennemføres som en deltidsuddannelse med et timetal på under 20 timer pr. uge. Dette har efter regeringens opfattelse ikke været meningen med dagpengesystemet. Med lovforslaget ophæves muligheden for at modtage arbejdsløshedsdagpenge samtidig med deltagelse i en ph.d.-uddannelse.
Efter gældende regler nedsættes dagpengenes størrelse i visse situationer til unge under 25 år. I forhold til indførelsen af et månedsbaseret dagpengesystem pr. 1. juli 2017 betyder det, at a-kasserne i de tilfælde, hvor der skal ske et satsskifte i løbet af en måned, skal udbetale dagpenge med to forskellige satser. Med lovforslaget sker tidspunktet for skift af sats efter ungereglerne fra den 1. i den måned, der følger efter den måned, hvor forhold som betinger et satsskifte, indtræder.

Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 89 (S, DF, V, LA, RV og KF), imod stemte 19 (EL, ALT og SF), hverken for eller imod stemte 0.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0