L 34 Forslag til lov om ændring af lov om vandplanlægning og forskellige andre love.
(Inddragelse af kommuner og vandråd i afgrænsning af vandløb i vandområdeplaner og kvalificering af udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb samt ny organisering i Miljø- og Fødevareministeriet).
Af: Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V)
Udvalg: Miljø- og Fødevareudvalget
Samling: 2016-17
Status: Stadfæstet

Tidsplan

Fremsat 06-10-2016
1. behandlet / henvist til udvalg 27-10-2016
Deputation 09-11-2016
Frist for spørgsmål 09-11-2016
Frist for ændringsforslag 21-11-2016
Frist for svar 21-11-2016
Frist for politiske bemærkninger 22-11-2016
Politisk drøftelse 23-11-2016
Betænkning afgivet 07-12-2016
2. behandlet/henvist til udvalg 15-12-2016
Tillægsbetænkning afgivet 15-12-2016
3. behandlet, vedtaget 19-12-2016