L 34 Forslag til lov om ændring af lov om vandplanlægning og forskellige andre love.
(Inddragelse af kommuner og vandråd i afgrænsning af vandløb i vandområdeplaner og kvalificering af udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb samt ny organisering i Miljø- og Fødevareministeriet).
Af: Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V)
Udvalg: Miljø- og Fødevareudvalget
Samling: 2016-17
Status: Stadfæstet

Bilag

11 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
L 34 - bilag 1 Høringsnotat og høringssvar, fra miljø- og fødevareministeren
MOF Eftersendelse af høringslovforslag om vandplanlægning.pdf
Html-version
Høringsnotat L34.docx
Html-version
Høringssvar L34.pdf
Html-version
Bilag 5 - forslag til ændring af vpl.pdf
Html-version
Bilag 6 - høringsbrev ændring af vpl.pdf
Html-version
Bilag 7 - høringsliste ændring af vpl.pdf
Html-version
L 34 - bilag 2 Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget.
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget.
Html-version
L 34 - bilag 3 Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget.
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget.
Html-version
L 34 - bilag 4 Henvendelse af 4/11-16 fra Danmarks Sportsfiskerforbund
Anmodning om foretræde_041116.pdf
Html-version
04102016 Danmarks Sportsfiskerforbunds bemærkninger til udkast til bekendtgørelse og vandråd mv. J. nr. NST-400-00034.pdf
Html-version
L 34 - bilag 5 Danmarks Sportsfiskerforbunds præsentation fra foretrædet 9/11-16
Danmarks Sportsfisker Forbund - præsentation L 34.pdf
Html-version
L 34 - bilag 6 1. udkast til betænkning
1. udkast til betænkning
Html-version
L 34 - bilag 7 Ændringsforslag, fra miljø- og fødevareministeren
Oversendelsesbrev til MOF.pdf
Html-version
Ændringsforslag L 34.pdf
Html-version
L 34 - bilag 8 2. udkast til betænkning
2. udkast til betænkning.pdf
Html-version
L 34 - bilag 9 Betænkning afgivet den 7. december 2016
Betænkning
Html-version
L 34 - bilag 10 1. udkast til tillægsbetænkning
1. udkast til tillægsbetænkning.pdf
Html-version
L 34 - bilag 11 Tillægsbetænkning afgivet den 15. december 2016
Tillægsbetænkning.pdf
Html-version
11 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200