L 21 Forslag til lov om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten.
Af: Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V)
Udvalg: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
Samling: 2016-17
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 05-10-2016
1. behandlet / henvist til udvalg 11-10-2016
Betænkning afgivet 17-11-2016
2. behandlet/direkte til 3. behandling 24-11-2016
3. behandlet, vedtaget 29-11-2016
Ministerområde:
Erhvervs- og Vækstministeriet
Resumé:
Lovforslaget gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2014/104/EU, der indeholder regler for civile søgsmål som følge af overtrædelser af EU-konkurrenceretten. Lovforslaget indeholder bl.a. regler om beregning af renter, formodning for tab, fremlæggelse af beviser, herunder fremlæggelse af beviser, der indgår i en konkurrencemyndigheds sagsakter, særlige regler for solidarisk hæftelse for små og mellemstore virksomheder og modtagere af bødefritagelse samt regler om virkningen af forlig på senere erstatningssøgsmål. Med lovforslaget indføres derudover en forældelsesfrist på 5 år, som er fastlagt af direktivet.

Lovforslaget indfører et samlet regelsæt om behandlingen af erstatningssager om overtrædelse af konkurrenceretten i forhold til proces, forældelse og hæftelse, uanset om overtrædelsen har samhandelspåvirkning eller ej.

Loven træder i kraft den 27. december 2016.

Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 109 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.