L 170 Forslag til lov om ændring af straffeloven.
(Ophævelse af straffelovens blasfemibestemmelse).
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2016-17
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 28-03-2017
1. behandlet / henvist til udvalg 25-04-2017
Betænkning afgivet 30-05-2017
2. behandlet/direkte til 3. behandling 01-06-2017
3. behandlet, vedtaget 02-06-2017
Ministerområde:
Justitsministeriet
Resumé:
Formålet med lovforslaget er at ophæve straffelovens § 140 om blasfemi, da forslagsstillerne ikke mener, at der bør være særlige regler, der beskytter religioner mod ytringer.

Herudover skal lovforslaget ses som et element til sikring af sekularisering af samfundet, hvormed alle religioner kan være genstand for diskussion og kritik, uden at det i sig selv er kriminaliseret.

Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 75 (DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 27 (S), hverken for eller imod stemte 0.