L 148 Forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.
(Det Særlige Bygningssyns sammensætning og kompetencer).
Udvalg: Kulturudvalget
Samling: 2016-17
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 14-03-2017
1. behandlet / henvist til udvalg 09-05-2017
Betænkning afgivet 24-05-2017
2. behandlet/direkte til 3. behandling 29-05-2017
3. behandlet, vedtaget 01-06-2017
Ministerområde:
Kulturministeriet
Resumé:
Med lovforslaget pålægges kulturministeren at sørge for, at flere fagligheder end kun den arkitektfaglige bliver inddraget i Det Særlige Bygningssyn. Samtidig får kulturministeren mulighed for at gå imod Det Særlige Bygningssyns indstilling og tillade en nedrivning af en fredet bygning, hvis bygningen samtidig fungerer som et statsligt eller statsanerkendt museum og man vurderer, at hensynet til bevaringen af museets samling har større kulturarvsmæssig værdi end selve bygningen.

Loven træder i kraft den 1. juli 2017.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 80 (S, DF, V, LA og KF), imod stemte 23 (EL, ALT, RV og SF), hverken for eller imod stemte 0.