L 140 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland og lov om arbejdsskadesikring i Grønland.
(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter og indsamling og videregivelse af oplysninger om arbejdsulykker og erhvervssygdomme m.v.).
Af: Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V)
Udvalg: Grønlandsudvalget
Samling: 2016-17
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 22-02-2017
1. behandlet / henvist til udvalg 21-03-2017
Betænkning afgivet 27-04-2017
2. behandlet/direkte til 3. behandling 02-05-2017
3. behandlet, vedtaget 04-05-2017
Ministerområde:
Beskæftigelsesministeriet
Resumé:
Grønlands Selvstyre forventer, at der fremover vil blive gennemført flere råstof- og vandkraftprojekter, herunder storskalaprojekter, i Grønland. Arbejdstilsynet fører tilsyn med arbejdsmiljøet ved disse projekter, og et øget antal projekter vil betyde en øget tilsynsindsats og dermed merudgifter for Arbejdstilsynet. Da regeringen ønsker, at tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter i videst muligt omfang skal være udgiftsneutral for den danske stat, foreslås det, at rettighedshavere og andre, der har fået tilladelse til råstofprojekter, skal betale et gebyr til dækning af Arbejdstilsynets omkostninger til tilsyn og myndighedsbehandling i forbindelse med råstof- og vandkraftaktiviteter.

Ud over betaling for tilsyn indeholder lovforslaget bl.a. en hjemmel til, at ansatte kan forlade arbejdet i tilfælde af fare, og en tydeliggørelse af beskæftigelsesministerens adgang til at fastsætte regler om anvendelse af stoffer og materialer, herunder bl.a. krav om substitution af farlige stoffer og materialer.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 113 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0