B 136 Forslag til folketingsbeslutning om en styrket håndhævelse af immaterielle rettigheder
(ip-rettigheder).
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2016-17
Status: Beretning afgivet

Afgivet: 30-05-2017

Afgivet: 30-05-2017

Beretning afgivet af Retsudvalget den 30. maj 2017

20161_b136_beretning.pdf
Html-version

Beretning afgivet af Retsudvalget den 30. maj 2017

1. Udvalgsarbejdet

Beslutningsforslaget blev fremsat den 31. marts 2017 og var til 1. behandling den 16. maj 2017. Beslutningsforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Retsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet beslutningsforslaget i 2 møder.

2. Politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (S, DF, V, LA og KF) støtter beslutningsforslaget og lægger samtidig vægt på, at de grundlæggende principper i dansk strafferet om krav til bl.a. dansk jurisdiktion og ansvarssubjekt, som kan strafforfølges af de danske myndigheder, fastholdes.

Justitsministeren oplyste under 1. behandling af beslutningsforslaget, at Rigsadvokaten sammen med SØIK og Rigspolitiet i 2017 vil foretage en evaluering af allerede iværksatte initiativer til at styrke håndhævelsen af immaterielle rettigheder.

Flertallet er enig i, at der i evalueringen skal inddrages erfaringer fra andre lande, herunder Storbritannien og Sverige, ligesom SØIK's erfaringer vedrørende internationalt samarbejde og juridiske barrierer i forhold til håndhævelse af digital kriminalitet skal indgå. Desuden skal SØIK redegøre for, hvordan krænkelser på udenlandske hjemmesider håndteres i dag.

Rigsadvokaten skal som led i evalueringen inddrage rettighedshavernes erfaringer med håndhævelse af ip-rettigheder i undersøgelserne.

Rigsadvokaten skal endvidere bede rettighedshaverne om at bidrage til kvalificering af omfanget af problematikken med ip-kriminalitet, herunder eventuelle sammenhænge med andre kriminalitetsformer, således at problemstillingen afdækkes bedst muligt.

Evalueringen skal foreligge i første halvår af 2018 og skal resultere i en konkret anbefaling af, om en taskforce vil bidrage til en styrket håndhævelse af ip-rettigheder.

Det skal fremgå af evalueringen, hvornår området igen skal evalueres.

Derudover skal Justitsministeriet redegøre for, hvorfor det ikke kan lade sig gøre at blokere for hjemmesider, der hviler på økonomisk kriminalitet, når det kan lade sig gøre at blokere for hjemmesider, der opfordrer til terror, ligesom det før liberaliseringen af spil i Danmark, har været muligt at blokere for adgang til ulovlige spil-sites.

Endelig skal Justitsministeriet redegøre for, hvordan undersøgelserne som led i evalueringen skal foregå, det vil sige, om de skal være bagudrettede eller fremadrettede.

P.u.v.

Peter Skaarup

formand

Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende B 136

Bilagsnr.
Titel
1
1. udkast til beretning


DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0