B 120 Forslag til folketingsbeslutning om ret til seniorførtidspension for nedslidte på arbejdsmarkedet.
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Samling: 2016-17
Status: 1. beh./Henvist til udvalg

Om beslutningsforslaget

Sagsgang:
Fremsat 31-03-2017
1. behandlet/henvist til udvalg 11-05-2017
Ministerområde:
Beskæftigelsesministeriet
Resumé:
Med beslutningsforslaget pålægges regeringen at fremsætte lovforslag, der indfører ret til seniorførtidspension, hvis en person ikke kan arbejde i mindst 7,5 timer om ugen – svarende til en hel arbejdsdag i et fleksjob – når vedkommende har under 5 år til folkepensionsalderen.