B 114 Forslag til folketingsbeslutning om førtidspension som en permanent rettighed, der ikke efterfølgende kan fratages.
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Samling: 2016-17
Status: 1. beh./Henvist til udvalg

Om beslutningsforslaget

Sagsgang:
Fremsat 31-03-2017
1. behandlet/henvist til udvalg 11-05-2017
Ministerområde:
Beskæftigelsesministeriet
Resumé:
Med beslutningsforslaget pålægges regeringen at fremsætte lovforslag, der inden udgangen af 2017 skal sikre, at tildeling af førtidspension bliver en permanent rettighed, som kommunerne ikke senere kan frakende.

Loven skal gælde med tilbagevirkende kraft med virkning fra 2003.