B 113 Forslag til folketingsbeslutning om ret til tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Samling: 2016-17
Status: 1. beh./Henvist til udvalg

Om beslutningsforslaget

Sagsgang:
Fremsat 31-03-2017
1. behandlet/henvist til udvalg 11-05-2017
Ministerområde:
Beskæftigelsesministeriet
Resumé:
Med beslutningsforslaget pålægges regeringen senest den 31. december 2017 at fremsætte lovforslag om ret til tidlig tilbagetrækning betinget af antal år på arbejdsmarkedet.