B 108 Forslag til folketingsbeslutning om sorgorlov til fædre og medmødre.
Udvalg: Ligestillingsudvalget
Samling: 2016-17
Status: Beretning afgivet

Om beslutningsforslaget

Sagsgang:
Fremsat 30-03-2017
1. behandlet/henvist til udvalg 11-05-2017
Beretning afgivet 07-06-2017
Ministerområde:
Beskæftigelsesministeriet
Resumé:
Med forslaget pålægges regeringen med virkning fra den 1. januar 2018 at ændre reglerne om sorgorlov ved spædbarnsdød, sådan at forældre ligestilles og fædre/medmødre får ret til 14 ugers sorgorlov ligesom mødre har det i dag.

Der er tale om en genfremsættelse af beslutningsforslag nr. B 51, folketingsåret 2014-15, 1. samling, med opdaterede bemærkninger.

Der er afgivet beretning over forslaget.