Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17
SOU Alm.del Samrådsspørgsmål AN
Offentligt
1761429_0001.png
Social-, Indenrigs- og Børneudvalget
Til:
Dato:
Børne- og socialministeren
24. maj 2017
I et kommende samråd ønsker udvalget en drøftelse af følgende spørgsmål:
SOU alm. del
Samrådsspørgsmål AN
Ministeren bedes vurdere, om hun mener, at Københavns Kommune lever op
til loven om en konkret og individuel vurdering i den sag, som beskrives i artik-
len ”Det er ufatteligt hæmmende ikke at have et kateter, der fungerer” i Politi-
ken den 5. maj 2017, hvor en række borgere er bevilliget en ny type kateter,
uden at kommunen først har undersøgt, om de kan bruge det, og mener mini-
steren, at det er en rimelig og hensigtsmæssig behandling af borgerne i den
beskrevne sag?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Troels Ravn (S) og Orla Hav (S).
På udvalgets vegne
Troels Ravn
formand
1/1