Skatteudvalget 2016-17
SAU Alm.del
Offentligt
1720259_0001.png
Klik og v ælg dato
J.nr. 2017 - 85
Til Folketinget – Skatteudvalget
Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 174 af 13. januar 2017 (alm. del). Spørgsmålet er
stillet efter ønske fra Rune Lund (EL).
Karsten Lauritzen
/ Anne Marie Maltha-Smith
SAU, Alm.del - 2016-17 - Endeligt svar på spørgsmål 174: Spm. om, hvor mange årsværk der har været i SKAT i 2014, 2015 og 2016, til skatteministeren
1720259_0002.png
Spørgsmål
Ministeren bedes oplyse, opgjort på månedsbasis, hvor mange årsværk der har været i
SKAT i 2014, 2015 og 2016.
Svar
SKAT har opgjort antal årsværk pr. måned i 2014-2016. Tallene afspejler det konkrete an-
tal årsværk ansat ved indgangen af den respektive måned. Opgørelsen fremgår af
tabel 1.
Tabel 1. Årsværk i SKAT 2014-2016 pr. måned
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
2014
6.519 6.510 6.460 6.332 6.268 6.215 6.025 6.009 6.096 6.113 6.103 6.085
6.044 6.125 6.144 6.156 6.149 6.204 6.165 6.160 6.212 6.254 6.248 6.255
6.176 6.208 6.203 6.177 6.197 6.204 6.165 6.160 6.299 6.279 6.317 6.357
2015
2016
Kilde: SAP HR
Det bemærkes, at udviklingen i antallet af årsværk i SKAT ikke tager højde for, at en
række udviklingsopgaver på nuværende tidspunkt og i den anførte periode i tabel 1 er pla-
ceret i Skatteministeriets Departement. Det gælder implementeringscentrene for hen-
holdsvis Inddrivelse, Ejendomsvurderinger og Told, hvor bevillingerne og dermed også
årsværkene figurerer under Departementet.
Side 2 af 2