Forsvarsudvalget 2016-17
FOU Alm.del
Offentligt
1740494_0001.png
Folketingets Forsvarsudvalg
Christiansborg
FORSVARSMINISTEREN
3. april 2017
Folketingets Forsvarsudvalg har den 6. marts 2017 stillet følgende spørgsmål nr. 90 til for-
svarsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Marie Krarup
(DF).
Spørgsmål nr. 90:
Ministeren bedes oplyse den anslåede pris (køb inkl. reservedele mv.) pr. infanterikampkø-
retøj, såfremt Danmark anskaffer brugte hollandske CV9035NL på vilkår svarende til Est-
lands indkøb af sådanne.
Svar:
Til brug for besvarelse af spørgsmålet har Forsvarsministeriet indhentet følgende udtalelse
fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse:
”Forsvarsministeriets
Materiel- og Indkøbsstyrelse har undersøgt muligheden for at anskaffe
brugte infanterikampkøretøjer af typen CV 9035NL. Den til Forsvarsministeriets Materiel- og
Indkøbsstyrelse tilsvarende myndighed i Holland oplyser, at der ikke er brugte infanteri-
kampkøretøjer til salg.
På baggrund af ovenstående er det ikke muligt at estimere en pris som forespurgt.”
Med venlig hilsen
Claus Hjort Frederiksen
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
HOLMENS KANAL 42
1060 KØBENHAVN K
TELEFON: 72 81 00 00
TELEFAX: 72 81 03 00
MAIL: FMN@FMN.DK
WEB: www.FMN.DK
CVR: 25-77-56-35
EAN: 5798000201200