Forsvarsudvalget 2016-17
FOU Alm.del
Offentligt
1740496_0001.png
Folketingets Forsvarsudvalg
Christiansborg
FORSVARSMINISTEREN
3. april 2017
Folketingets Forsvarsudvalg har den 6. marts 2017 stillet følgende spørgsmål nr. 89 til for-
svarsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Marie Krarup
(DF).
Spørgsmål nr. 89:
Ministeren bedes oplyse den anslåede pris (køb inkl. reservedele mv. samt eventuel opgra-
dering til samme konfiguration, som størsteparten af de nuværende danske LEO2A5 skal
opgraderes til) pr. kampvogn, såfremt Danmark anskaffer brugte tyske og/eller hollandske
Leopard 2 kampvogne (begge lande har et antal brugte LEO2A6 kampvogne stående på
depot) på vilkår svarende til Finlands og Polens nylige indkøb af sådanne.
Svar:
Til brug for besvarelse af spørgsmålet har Forsvarsministeriet indhentet følgende udtalelse
fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse:
”Indledningsvist
skal det anføres, at Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse har
undersøgt muligheden for at anskaffe brugte kampvogne af typen Leopard2A6 fra Tyskland
henholdsvis Holland. De til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse tilsvarende
myndigheder i Tyskland og Holland oplyser, at der ikke er brugte kampvogne til salg.
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse har bl.a. af denne årsag ikke viden om,
hvad den aktuelle pris for brugte kampvogne af typen Leopard2A6 er.
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse anslår, at det gennemsnitligt vil koste ca.
40 mio. pr. kampvogn at opgradere fra A6 til den igangværende opgradering af hærens
Leopard2 kampvogne, benævnt A7, og med en tilhørende driftsudgift på ca. 1 mio. årligt pr.
kampvogn. Prisen vil afhænge af mange forhold, herunder hvor mange kampvogne der op-
graderes.”
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
HOLMENS KANAL 42
1060 KØBENHAVN K
TELEFON: 72 81 00 00
TELEFAX: 72 81 03 00
MAIL: FMN@FMN.DK
WEB: www.FMN.DK
CVR: 25-77-56-35
EAN: 5798000201200
FOU, Alm.del - 2016-17 - Endeligt svar på spørgsmål 89: Spm. om, hvad den anslåede pris (køb inkl. reservedele mv. samt eventuel opgradering til samme konfiguration, som størsteparten af de nuværende danske LEO2A5 skal opgraderes til) pr. kampvogn er, såfremt Danmark anskaffer brugte tyske og/eller hollandske Leopard 2 kampvogne, til forsvarsministeren
Med venlig hilsen
Claus Hjort Frederiksen