Social-, Indenrigs- og Børneudvalget (SOU) Alm. del
Samling: 2016-17

Bilag 109

Lovudkast -Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Udvidelse og tydeliggørelse af muligheden for at yde en tidlig, forebyggende indsats efter serviceloven, forenkling af udmålingssystemet for merudgiftsydelsen, indførelse af varsling ved afgørelser om frakendelse eller nedsættelse af hjælp efter serviceloven m.v.), fra børne- og socialministeren
Emne: lovudkast

Filer

Dokumentdato: 16-01-2017
Modtaget: 16-01-2017
Omdelt: 16-01-2017

Lovudkast -Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Udvidelse og tydeliggørelse af muligheden for at yde en tidlig, forebyggende indsats efter serviceloven, forenkling af udmålingssystemet for merudgiftsydelsen, indførelse af varsling ved afgørelser om frakendelse eller nedsættelse af hjælp efter serviceloven m.v.), fra børne- og socialministeren

Følgebrev.docx
Html-version
høringsbrev- revision af servicelovens voksenbestemmelser.pdf
Html-version
høringsliste-revision af servicelovens voksenbestemmelser.pdf
Html-version
lovforslag- revision af servicelovens voksenbestemmelser.pdf
Html-version
høringsbrev- tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse.pdf
Html-version
Høringsliste- tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse.pdf
Html-version
Lovforslag- tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier.pdf
Html-version