Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål AR
Offentligt
1738328_0001.png
Miljø- og Fødevareudvalget
Til:
Dato:
Miljø- og fødevareministeren
29. marts 2017
I et kommende samråd ønsker udvalget en drøftelse af følgende spørgsmål:
MOF alm. del
Samrådsspørgsmål AR
Ministeren bedes redegøre for, hvorfor han har talt usandt og tilbageholdt vig-
tige oplysninger for Folketinget i sagen om stramning af reglerne i relation til
kvotekoncentration (kvotekonger).
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Ib Poulsen (DF), Simon Kollerup (S),
Sanne Bjørn (RV), Trine Torp (SF), Søren Egge Rasmussen (EL) og Roger
Matthisen (ALT).
På udvalgets vegne
Pia Adelsteen
formand
1/1