Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17
EFK Alm.del Bilag 180
Offentligt
1735224_0001.png
Energi-, forsynings- og klimaminister
Lars Christian Lilleholt
Stormgade 2-6
1470 København K
Kopi: Energi-, Forsynings- og
Klimaudvalget
Rosenørns Allé 9, 5
DK-1970 Frederiksberg C
Tel: +45 3373 0330
danish@windpower.org
www.windpower.org
Kære Lars Christian Lilleholt
Den eksisterende tilskudsordning for landvind i Danmark udløber om mindre
end ét år. Der er derfor behov for hurtig vedtagelse af en tilskudsreform for
landvind, så udbygningen med den mest omkostningseffektive teknologi ikke
går i stå, og opfyldelsen af regeringens mål om at
mindst
50 pct. af
energiforbruget i 2030 skal dækkes af vedvarende energi, dermed bliver
dyrere end nødvendigt.
I Vindmølleindustrien og Danmarks Vindmølleforening ønsker vi med
vedlagte udspil at fremlægge anbefalinger til en tilskudsreform, der kan
vedtages inden sommerferien.
Vi håber regeringen vil tage godt imod anbefalingerne. Vi står naturligvis til
rådighed for yderligere uddybning og vil foreslå, at anbefalingerne drøftes på
et møde ved førstkommende lejlighed.
En kopi af anbefalingerne er sendt til Folketingets Energi-, Forsynings- og
Klimaudvalg.
Dato: 21-03-2017
Med venlig hilsen
Jan Hylleberg
Adm. Direktør
Vindmølleindustrien
Christian Kjær
Direktør
Danmarks Vindmølleforening