Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16
S 507
Offentligt
1591303_0001.png
UDENRIGSMINISTERIET
Dato 22. januar 2016
Spørgsmål S 507 af 15.
januar 2016 til
udenrigsministeren stillet
af Søren Espersen (DF).
Spørgsmål:
Vil udenrigsministeren kommentere den nytårshilsen, som medlem af Fatah’s
ledelse, Abbas Zaki, udsendte den 29. december 2015 på PA’s officielle TV, og
hvori det (i den engelske oversættelse) hedder: »This is a year of challenge. We must
challenge [the occupation] without fear... or by the sacrifices being made now by our
young people, with rocks and knives, through which Palestinians have once again
imposed a new parameter in the equation of the struggle… We are now witnessing a
phenomenon called peaceful popular resistance. How? These young people, youth,
believed in Allah and Allah loved them and took them to Him, but their funerals are
greater than those of the leaders and the sympathy for them is great.«, og vil
udenrigsministeren i sin kommentar hertil bekræfte, at Fatah stadig af den danske
regering er at betragte som en »moderat bevægelse«, som man bør samarbejde med?
Svar:
Den i spørgsmålet refererede udtalelse er et trist eksempel på opildnende retorik,
som jeg tager skarp afstand fra, uanset hvem der formulerer retorikken. Det samme
gør EU, hvilket er et centralt budskab i rådskonklusionerne om den mellemøstlige
fredsproces, som vi vedtog den 18. januar i år.
I det pågældende tilfælde er der tale om en udtalelse fra et Fatah-medlem
bosiddende i Libanon, som ikke vurderes at have udtalt sig på vegne af Fatah, PLO,
det palæstinensiske selvstyre eller den palæstinensiske regering. Udtalelsen giver
ikke regeringen anledning til at overveje vurderingen af Fatah og bevægelsens leder,
præsident Abbas. Denne har i den stærkt anspændte situation mellem israelere og
palæstinensere de seneste måneder understreget behovet for at fastholde den ikke-
voldelige tilgang fra palæstinensisk side og i den forbindelse fastholdt det afgørende
sikkerhedssamarbejde mellem de israelske og palæstinensiske myndigheder.
.