Forespørgsel til udlændinge-, integrations- og boligministeren om radikaliserede miljøer.
Af Naser Khader (KF) og Rasmus Jarlov (KF).
(Anmeldelse 29.03.2016. Fremme 31.03.2016. Forhandling 18.05.2016. Forslag til vedtagelse nr. V 68 af Naser Khader (KF), Trine Bramsen (S), Martin Henriksen (DF), Marcus Knuth (V) og Simon Emil Ammitzbøll (LA). Forslag til vedtagelse nr. V 69 af Nikolaj Villumsen (EL), René Gade (ALT), Sofie Carsten Nielsen (RV) og Jacob Mark (SF)).
Forespørgsel til energi-, forsynings- og klimaministeren om søkortopmåling af grønlandske farvande.
Af Aaja Chemnitz Larsen (IA), Christian Juhl (EL) og Magni Arge (T).
(Anmeldelse 05.04.2016. Fremme 08.04.2016. Forhandling 17.05.2016. Forslag til vedtagelse nr. V 62 af Aaja Chemnitz Larsen (IA), Karin Gaardsted (S), Christian Juhl (EL), Christian Poll (ALT), Johannes Lebech (RV), Karsten Hønge (SF), Aleqa Hammond (SIU) og Magni Arge (T). Forslag til vedtagelse nr. V 63 af Jeppe Jakobsen (DF), Thomas Danielsen (V), Villum Christensen (LA) og Rasmus Jarlov (KF)).
Forespørgsel til udlændinge-, integrations- og boligministeren om aftale mellem EU og Tyrkiet om visumfrihed. (Hasteforespørgsel).
Af Kenneth Kristensen Berth (DF) m.fl.
(Anmeldelse 13.05.2016. Fremme 17.05.2016. Forhandling - hasteforespørgsel 18.05.2016. Forslag til vedtagelse nr. V 64 af Kenneth Kristensen Berth (DF). Forslag til vedtagelse nr. V 65 af Peter Hummelgaard Thomsen (S), Marcus Knuth (V), Christina Egelund (LA) og Naser Khader (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 66 af Søren Søndergaard (EL), René Gade (ALT) og Holger K. Nielsen (SF). Forslag til vedtagelse nr. V 67 af Sofie Carsten Nielsen (RV)).
Forslag til lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra forelæggelse for rehabiliteringsteamet).
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
(Fremsættelse 02.03.2016. 1. behandling 15.03.2016. Betænkning 27.04.2016. 2. behandling 12.05.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om maritim fysisk planlægning.
Af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 24.02.2016. 1. behandling 15.03.2016. Betænkning 12.05.2016. 2. behandling 17.05.2016).
Forslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love. (Gennemførelse af ændringer i revisordirektivet og valgmuligheder i forordningen om særlige krav til revision af virksomheder af interesse for offentligheden).
Af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 02.03.2016. 1. behandling 31.03.2016. Betænkning 12.05.2016. 2. behandling 17.05.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1 af 18.05.2016 til 3. behandling af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen)).
Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Landskabelige hensyn og inddragelse af offentligheden).
Af miljø- og fødevareministeren (Eva Kjer Hansen).
(Fremsættelse 11.02.2016. 1. behandling 23.02.2016. Betænkning 04.05.2016. 2. behandling 12.05.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om børneattester.
Af Pernille Bendixen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 23.02.2016. Omtrykt. 1. behandling 15.04.2016. Betænkning 11.05.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om leje af almene boliger. (Frit valg af tv-distributør, distribution af digital radio m.v.).
Af kulturministeren (Bertel Haarder).
(Fremsættelse 26.02.2016. 1. behandling 18.03.2016. Betænkning 11.05.2016. Ændringsforslag nr. 1 og 2 af 17.05.2016 uden for betænkningen af kulturministeren (Bertel Haarder)).
Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om registrering af køretøjer og lov om spil. (Ændring af reglerne om forholdsmæssig registreringsafgift for leasingkøretøjer, ændring af reglerne om udbetaling af eksportgodtgørelse, fastsættelse af brændstofforbruget for særlig store personbiler, nedsættelse af pristillægget for ønskenummerplader m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 30.03.2016. 1. behandling 05.04.2016. Betænkning 12.05.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om statstilskud til elintensive virksomheder. (Udvidelse af tilskudskredsen for målrettet PSO-tilskud).
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
(Fremsættelse 30.03.2016. 1. behandling 05.04.2016. Betænkning 12.05.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om ret til ledsageordning for borgere med udviklingshæmning m.fl.
Af Jakob Sølvhøj (EL) m.fl.
(Fremsættelse 15.03.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om forbedrede opsparingsregler i forbindelse med ledsageordning for børn og voksne med handicap.
Af Jakob Sølvhøj (EL) m.fl.
(Fremsættelse 06.04.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om klare regler og nye forslag til ledsageordning.
Af Karina Adsbøl (DF) m.fl.
(Fremsættelse 26.04.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om fleksibilitet i EU's budgetregler i forhold til EU-medlemslandenes merudgifter til håndtering af flygtningekrisen.
Af Holger K. Nielsen (SF) og Jonas Dahl (SF).
(Fremsættelse 16.03.2016).
Forespørgsel til finansministeren om den økonomiske situation i regionerne i 2017 og frem.
Af Rune Lund (EL) og Finn Sørensen (EL).
(Anmeldelse 05.04.2016. Omtrykt. Fremme 08.04.2016).
Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 24. maj 2016.
Forslag til folketingsbeslutning om skattemæssig indberetningspligt for virksomheder, der formidler taxi- og/eller fragtkørsel (erhvervsmæssig personbefordring og godskørsel for fremmed regning) via en applikation eller anden it-teknologi.
Af Henning Hyllested (EL) m.fl.
(Fremsættelse 31.03.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om større transparens i Danmarks forhandlinger om dobbeltbeskatningsoverenskomster.
Af René Gade (ALT), Rune Lund (EL) og Lisbeth Bech Poulsen (SF).
(Fremsættelse 01.04.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om anvendelsen af FN's modeloverenskomst ved forhandlinger om dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og lav- og mellemindkomstlande.
Af René Gade (ALT), Rune Lund (EL) og Lisbeth Bech Poulsen (SF).
(Fremsættelse 01.04.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om at forhøje bundfradraget for sommerhusudlejning.
Af Mette Hjermind Dencker (DF) m.fl.
(Fremsættelse 08.04.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om fritagelse af jordbeskatning for arealer udlagt til natur med biodiversitetsformål.
Af Christian Poll (ALT) m.fl.
(Fremsættelse 01.04.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om at sælge statsejede campingpladser.
Af Joachim B. Olsen (LA) m.fl.
(Fremsættelse 30.03.2016).
PUNKT 12 OG 13 BEHANDLES SAMMEN.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0