Forespørgsel til statsministeren om den indenrigs- og udenrigspolitiske situation.
Af Nicolai Wammen (S), Kristian Thulesen Dahl (DF), Jakob Ellemann-Jensen (V), Pernille Skipper (EL), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Rasmus Nordqvist (ALT), Morten Østergaard (RV), Pia Olsen Dyhr (SF), Mette Abildgaard (KF), Aaja Chemnitz Larsen (IA), Aleqa Hammond (SIU), Magni Arge (T) og Sjúrður Skaale (JF).
(Anmeldelse 10.05.2016. Omtrykt 11.05.2016).
Forespørgsel til skatteministeren om skattely. (Hasteforespørgsel).
Af Jesper Petersen (S), Rune Lund (EL), René Gade (ALT), Martin Lidegaard (RV) og Lisbeth Bech Poulsen (SF).
(Anmeldelse 09.05.2016. Fremme 10.05.2016. Forhandling - hasteforespørgsel 11.05.2016. Forslag til vedtagelse nr. V 55 af Jesper Petersen (S), Dennis Flydtkjær (DF), Louise Schack Elholm (V), René Gade (ALT), Martin Lidegaard (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF) og Brian Mikkelsen (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 56 af Merete Riisager (LA)).
Forslag til lov om fremtidsfuldmagter.
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 24.02.2016. 1. behandling 17.03.2016. Betænkning 21.04.2016. 2. behandling 10.05.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, ligningsloven, opkrævningsloven og selskabsskatteloven. (Indførelse af beløbsmæssige bagatelgrænser i forbindelse med udbetaling og opkrævning m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 24.02.2016. 1. behandling 05.04.2016. Betænkning 28.04.2016. 2. behandling 10.05.2016).
Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Skattefrihed for godtgørelse til visse asbestofre).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(2. behandling 10.05.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og skattekontrolloven. (Skattebegunstigelse af individuelle medarbejderaktieordninger).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(2. behandling 10.05.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1 af 11.05.2016 til 3. behandling af René Gade (ALT).).
Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Landskabelige hensyn og inddragelse af offentligheden).
Af miljø- og fødevareministeren (Eva Kjer Hansen).
(Fremsættelse 11.02.2016. 1. behandling 23.02.2016. Betænkning 04.05.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra forelæggelse for rehabiliteringsteamet).
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
(Fremsættelse 02.03.2016. 1. behandling 15.03.2016. Betænkning 27.04.2016).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Beløbsordningen).
Af Martin Henriksen (DF), Dan Jørgensen (S) og Karsten Hønge (SF) m.fl.
(Fremsættelse 01.04.2016).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Ophævelse af greencardordningen).
Af Martin Henriksen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 05.04.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om afvisning af asylansøgere ved grænsen.
Af Martin Henriksen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 18.03.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af praksis for optagelse af personer på lovforslag om indfødsrets meddelelse.
Af Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Ulla Sandbæk (ALT), Lotte Rod (RV) og Jacob Mark (SF).
(Fremsættelse 18.03.2016).
Energi-, forsynings- og klimaministerens energipolitiske redegørelse 2016.
(Anmeldelse 27.04.2016. Redegørelse givet 27.04.2016. Meddelelse om forhandling 27.04.2016).
Forespørgsel til energi-, forsynings- og klimaministeren om fremtidige energipolitiske initiativer.
Af Jens Joel (S), Mikkel Dencker (DF), Thomas Danielsen (V), Søren Egge Rasmussen (EL), Villum Christensen (LA), Christian Poll (ALT), Andreas Steenberg (RV), Pia Olsen Dyhr (SF) og Mette Abildgaard (KF).
(Anmeldelse 19.04.2016. Fremme 21.04.2016).
Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 17. maj 2016.
Forslag til folketingsbeslutning om gratis test for pesticidrester som led i kostrådgivning til gravide.
Af Søren Egge Rasmussen (EL) m.fl.
(Fremsættelse 01.04.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af hundeloven for at fjerne raceforbud og indføre ejeransvar for hundens adfærd.
Af Maria Reumert Gjerding (EL) m.fl.
(Fremsættelse 01.04.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om styrkelsen af og viden om tilsyn med naturbeskyttelsesloven, planloven m.v.
Af Lisbeth Bech Poulsen (SF) m.fl.
(Fremsættelse 31.03.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om etablering af et uafhængigt, fagligt baseret biodiversitetsråd.
Af Christian Poll (ALT) m.fl.
(Fremsættelse 01.04.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om at tage jord ud af omdrift ved øget gødskning.
Af Christian Poll (ALT) m.fl.
(Fremsættelse 01.04.2016).
PUNKT 13 OG 14 BEHANDLES SAMMEN.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0