Forespørgsel til energi-, forsynings- og klimaministeren om bæredygtigt fødevareforbrug.
Af Christian Poll (ALT), Søren Egge Rasmussen (EL), Lisbeth Bech Poulsen (SF) og Ida Auken (RV).
(Anmeldelse 09.05.2016).
Forespørgsel til skatteministeren om skattely. (Hasteforespørgsel).
Af Jesper Petersen (S), Rune Lund (EL), René Gade (ALT), Martin Lidegaard (RV) og Lisbeth Bech Poulsen (SF).
(Anmeldelse 09.05.2016).
Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 12. maj 2016.
3) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
(Se dagsordenens næste sider).
Forslag til lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge.
Af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby).
(Fremsættelse 04.05.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af godskørselsloven, så hele vogntog kan tilbageholdes.
Af Henning Hyllested (EL) m.fl.
(Fremsættelse 01.04.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af en taskforce til kontrol af Ubers erhvervsmæssige personbefordring.
Af Henning Hyllested (EL), Kim Christiansen (DF) og Karsten Hønge (SF).
(Fremsættelse 01.04.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om, at godskørsel for fremmed regning med varebiler omfattes af godskørselsloven m.v.
Af Christian Rabjerg Madsen (S) og Rasmus Prehn (S).
(Fremsættelse 01.04.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om at lade thoriumbaserede teknologier indgå i dansk forskning og udvikling.
Af Villum Christensen (LA) m.fl.
(Fremsættelse 01.04.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af § 5 i lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), om mulighed for at modtage løn under SU-berettigende praktikforløb.
Af Jacob Mark (SF) og Jonas Dahl (SF).
(Fremsættelse 06.04.2016).
SPØRGETIDEN STARTER TIDLIGST KL. 15.00.
SPØRGSMÅL:
1) Til finansministeren af:
Anne Paulin (S):
Er ministeren enig med beskæftigelsesministeren i, at forudsætningerne i regeringens konvergensprogram, hvad angår flygtninges efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet, er milevidt fra virkeligheden og udtryk for »talgymnastik«, som det fremgår af artiklen »Minister sår tvivl om Hjorts mål for flygtninge« i dagbladet Politiken den 5. maj 2016?
(Spm. nr. S 1097).
2) Til transport- og bygningsministeren af:
Jens Henrik Thulesen Dahl (DF):
Vil ministeren sikre, at flere ungdomsuddannelser som f.eks. eux får mulighed for at køre studenterkørsel denne sommer?
(Spm. nr. S 1088).
3) Til transport- og bygningsministeren af:
Rasmus Prehn (S):
Vil ministeren forlænge den nationale cykelpulje, når nu ministeren netop har haft den amerikanske transportminister med på cykeltur i København, og når nu kampagnen »Vi cykler til arbejde« igen i år ser ud til at blive en succes?
(Spm. nr. S 1090).
4) Til transport- og bygningsministeren af:
Rasmus Prehn (S):
Mener ministeren ikke, at det er på høje tid at få skabt en afklaring omkring Togfonden DK og DSB’s fremtidige materielindkøb, når DSB selv udtaler, at de mange forsinkelser, som passagererne på DSB’s strækninger oplever i øjeblikket, bl.a. skyldes udfordringer med togmateriellet?
(Spm. nr. S 1091).
5) Til udlændinge-, integrations- og boligministeren af:
Peter Kofod Poulsen (DF):
Når regeringen jævnligt henviser til en samlet europæisk løsning på migrantpresset, hvad er ministerens eget forslag så til en sådan løsning?
(Spm. nr. S 1072).
6) Til justitsministeren af:
Henning Hyllested (EL):
Hvad er ministerens holdning til, at Tungvognscenter Syd under Sydøstjyllands Politi på forhånd offentliggør, jf. bl.a. netudgaven af JydskeVestkysten den 2. maj 2016, at man de næste 3 dage – op til Kristi himmelfartsdag – vil gennemføre omfattende storvognskontroller i Sydjylland og på Fyn?
(Spm. nr. S 1069).
7) Til justitsministeren af:
Henning Hyllested (EL):
Er ministeren af den opfattelse, at den mest effektive form for tungvognskontrol, hvor formålet er at afsløre og sigte de vognmænd og chauffører, der overtræder diverse love og regler, herunder cabotagebestemmelserne, nemlig de såkaldte multikontroller, gennemføres ved at offentliggøre kontrolaktionen på forhånd?
(Spm. nr. S 1070).
8) Til forsvarsministeren af:
Eva Flyvholm (EL):
Hvordan forventer ministeren, at de store tekniske problemer med F-35-kampflyet og de yderligere forsinkelser, som det amerikanske kontrolprogram advarer om, vil påvirke prisen på F-35?
(Spm. nr. S 1049 (omtrykt). Medspørger: Peder Hvelplund (EL)).
9) Til forsvarsministeren af:
Eva Flyvholm (EL):
Mener ministeren, at F-35 er det mest velegnede kampfly til territorialforsvar af Danmark og overflyvning af Arktis?
(Spm. nr. S 1050 (omtrykt). Medspørger: Peder Hvelplund (EL)).
10) Til sundheds- og ældreministeren af:
Claus Kvist Hansen (DF):
Vil ministeren arbejde for en »fravalgsordning«, eksempelvis i lighed med Vævsanvendelsesregisteret, sådan at en borger på forhånd generelt kan frasige sig deltagelse i akutforskningsforsøg, som borgeren ikke er bekendt med, da mange borgere er utrygge ved udsigten til, at de i tilfælde af pludselig sygdom eller en ulykke kan deltage i et medicinsk forskningsprojekt, uden at de selv eller pårørende har haft mulighed for at afgive informeret samtykke til deltagelse?
(Spm. nr. S 1043).
11) Til sundheds- og ældreministeren af:
Erik Christensen (S):
Mener ministeren, at man med rimelighed kan sige, at vores ældrepleje er styrket under regeringen, når næsten en tredjedel af kommunerne vil bruge færre penge pr. ældre over 80 år i 2016 end i 2015, f.eks. fordi de ser sig nødsaget til at spare pga. omprioriteringsbidraget?
(Spm. nr. S 1092. Medspørger: Magnus Heunicke (S)).
12) Til sundheds- og ældreministeren af:
Erik Christensen (S):
Vil ministeren garantere, at omprioriteringsbidraget tilbageføres til kommunerne en til en, så det sikres, at nogle kommuner ikke tvinges til besparelser på ældreområdet i 2017-2019?
(Spm. nr. S 1093. Medspørger: Magnus Heunicke (S)).
13) Til miljø- og fødevareministeren af:
Claus Kvist Hansen (DF):
Finder ministeren det overensstemmende med ånd og bogstav i grundlovens § 68, at kristne danskere via halalcertificeringsafgifterne indirekte understøtter en fremmed religion, og at det nærmest er umuligt at undgå det, da det for danske forbrugere er vanskeligt at indkøbe kød, som med sikkerhed ikke er halalslagtet, idet halalslagtede kødprodukter ikke nødvendigvis er halalmærket?
(Spm. nr. S 1042).
14) Til miljø- og fødevareministeren af:
Lisbeth Bech Poulsen (SF):
Vil ministeren stoppe al sandsugning i Øresund, således at området derved helt fredes for aktiviteter, der skader havbunden, planter og dyr, og dermed bevare og fremme den enestående biodiversitet i Øresund, øge mulighederne for erhvervsfiskeri med skånsomme metoder samt forøge væksten i turismen?
(Spm. nr. S 1095. Medspørger: Trine Torp (SF)).
15) Til miljø- og fødevareministeren af:
Lisbeth Bech Poulsen (SF):
Vil regeringen tage kontakt til den svenske regering, som allerede forbyder råstofindvinding i Øresund, med henblik på en fælles aftale om at gøre Øresund til et beskyttet område?
(Spm. nr. S 1096. Medspørger: Trine Torp (SF)).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0