Forespørgsel til skatteministeren om skattely. (Hasteforespørgsel).
Af Jesper Petersen (S), Rune Lund (EL), René Gade (ALT), Martin Lidegaard (RV) og Lisbeth Bech Poulsen (SF).
(Anmeldelse 09.05.2016).
Forespørgsel til udlændinge-, integrations- og boligministeren om udviklingen i befolkningssammensætningen på grund af indvandringen.
Af Martin Henriksen (DF) m.fl.
(Anmeldelse 24.02.2016. Omtrykt. Fremme 26.02.2016. Forhandling 03.05.2016. Forslag til vedtagelse nr. V 49 af Martin Henriksen (DF), Marcus Knuth (V) og Naser Khader (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 50 af Mattias Tesfaye (S). Forslag til vedtagelse nr. V 51 af Simon Emil Ammitzbøll (LA). Forslag til vedtagelse nr. V 52 af Sofie Carsten Nielsen (RV), Peder Hvelplund (EL) og Rasmus Nordqvist (ALT)).
Forespørgsel til udenrigsministeren om situationen på Vestbredden.
Af Holger K. Nielsen (SF) og Jonas Dahl (SF).
(Anmeldelse 04.03.2016. Fremme 15.03.2016. Forhandling 03.05.2016. Forslag til vedtagelse nr. V 53 af Holger K. Nielsen (SF), Nick Hækkerup (S), Michael Aastrup Jensen (V), Christian Juhl (EL), Mette Bock (LA), Rasmus Nordqvist (ALT), Martin Lidegaard (RV) og Naser Khader (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 54 af Søren Espersen (DF)).
Forslag til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 03.03.2016. 1. behandling 30.03.2016. Betænkning 27.04.2016. 2. behandling 03.05.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om planlægning, lov om anvendelse af Danmarks undergrund, lov om fremme af vedvarende energi og forskellige andre love. (Konsekvensændringer m.v. som følge af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)).
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 03.03.2016. 1. behandling 30.03.2016. Betænkning 27.04.2016. 2. behandling 03.05.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om kliniske forsøg med lægemidler.
Af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde).
(Fremsættelse 26.02.2016. 1. behandling 15.03.2016. Betænkning 26.04.2016. 2. behandling 03.05.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Reel ret til hurtig udredning og udvidet frit sygehusvalg ved 30 dages ventetid på behandling m.v.).
Af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde).
(Fremsættelse 26.02.2016. 1. behandling 15.03.2016. Betænkning 26.04.2016. 2. behandling 03.05.2016).
Forslag til lov om elektroniske cigaretter m.v.
Af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde).
(Fremsættelse 26.02.2016. 1. behandling 01.04.2016. Betænkning 26.04.2016. 2. behandling 03.05.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser. (Målretning af befordringsrabatordningen).
Af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 24.02.2016. 1. behandling 17.03.2016. Betænkning 03.05.2016. Ændringsforslag nr. 1 af 09.05.2016 uden for betænkningen af uddannelses- og forskningsministeren (Ulla Tørnæs)).
Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte. (Målretning af målgruppen og nedsættelse af satsen for SVU til videregående uddannelse).
Af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 24.02.2016. 1. behandling 17.03.2016. Betænkning 03.05.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, ligningsloven, opkrævningsloven og selskabsskatteloven. (Indførelse af beløbsmæssige bagatelgrænser i forbindelse med udbetaling og opkrævning m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 24.02.2016. 1. behandling 05.04.2016. Betænkning 28.04.2016).
Forslag til lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og skattekontrolloven. (Skattebegunstigelse af individuelle medarbejderaktieordninger og skattefrihed for godtgørelse til visse asbestofre).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 30.03.2016. 1. behandling 05.04.2016. Betænkning 28.04.2016).
Forslag til lov om fremtidsfuldmagter.
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 24.02.2016. 1. behandling 17.03.2016. Betænkning 21.04.2016).
Forslag til lov om integrationsgrunduddannelse (IGU).
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 04.05.2016).
Forslag til lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love. (Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge og styrket virksomhedsrettet integrationsprogram m.v.).
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 04.05.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., straffeloven og retsplejeloven. (Styrket indsats mod mobiltelefoner i fængsler m.v.).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 04.05.2016).
Forslag til lov om ændring af straffeloven og om ophævelse af Lov, hvorved det forbydes fra dansk Territorium at understøtte krigsførende Magter. (Væbnede konflikter i udlandet m.v.).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 04.05.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af grænseværdier for indholdet af tungmetaller i husdyrgødning fra landbruget og i afgasset biomasse fra biogasanlæg.
Af Christian Poll (ALT), Maria Reumert Gjerding (EL) og Lisbeth Bech Poulsen (SF).
(Fremsættelse 01.04.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af kvotesystemet i dansk fiskeri og en styrkelse af kystfiskeriet, lokal beskæftigelse og bæredygtigt fiskeri.
Af Søren Egge Rasmussen (EL), Christian Poll (ALT) og Lisbeth Bech Poulsen (SF).
(Fremsættelse 01.04.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod salg og anvendelse af ukrudtsmidlet Roundup og andre ukrudtsmidler med aktivstoffet glyfosat til privat brug.
Af Maria Reumert Gjerding (EL) m.fl.
(Fremsættelse 01.04.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod salg og anvendelse af Roundup og andre herbicider med aktivstoffet glyfosat til erhvervsbrug og til brug på offentlige arealer.
Af Maria Reumert Gjerding (EL) m.fl.
(Fremsættelse 01.04.2016).
PUNKT 20 OG 21 BEHANDLES SAMMEN.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0