Forslag til folketingsbeslutning om at lade politikeres pensionsalder følge folkepensionsalderen.
Af Pernille Skipper (EL) og Jonas Dahl (SF) m.fl.
(Fremsættelse 24.02.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om gennemførelse af Vederlagskommissionens anbefalinger med hensyn til pensionsordninger for politikere.
Af Pernille Skipper (EL) og Jonas Dahl (SF) m.fl.
(Fremsættelse 24.02.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om at ophæve muligheden for at modtage vederlag og ministerpension samtidig.
Af Pernille Skipper (EL) og Jonas Dahl (SF) m.fl.
(Fremsættelse 24.02.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om satsregulering af politikeres vederlag.
Af Pernille Skipper (EL) og Jonas Dahl (SF) m.fl.
(Fremsættelse 24.02.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af fuldtidspolitikeres eftervederlag med vederlag for andet politisk hverv.
Af Pernille Skipper (EL) og Jonas Dahl (SF) m.fl.
(Fremsættelse 18.03.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af det skattefri omkostningstillæg for folketingsmedlemmer og indførelse af en ordning for godtgørelse af faktiske udgifter forbundet med folketingsarbejdet.
Af Jonas Dahl (SF) og Christian Juhl (EL) m.fl.
(Fremsættelse 01.04.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Nedlæggelse af den sociale særtilskudspulje).
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann).
(Fremsættelse 27.04.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af valgretsalderen til Folketinget til 16 år.
Af Trine Torp (SF) og Jonas Dahl (SF).
(Fremsættelse 01.04.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om handicaptilgængeligt politisk materiale.
Af Jakob Sølvhøj (EL) m.fl.
(Fremsættelse 01.04.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om fysisk tilgængelighed til valghandlinger.
Af Jakob Sølvhøj (EL) m.fl.
(Fremsættelse 01.04.2016).
PUNKT 1-3 BEHANDLES SAMMEN.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0